Du är här

Två ny fall av coronavirussmitta i Karleby som lett till massexponering 

26.9.2020

Två nya fall av coronavirussmitta har konstaterats i Karleby. Den ena smittan har lett till massexponering. Smittan som lett till massexponering har konstaterats hos en elev i Chydenius skola. De smittade är i hemkarantän och smittspårning pågår för att utreda exponerade. I det här skedet är det dock klart att det handlar om flera tiotals personer.  Smittkedjan är känd.

Eleverna i årskurs 3 och 4 och deras lärare har som en försiktighetsåtgärder försatts i karantän och de övergår till distansundervisning fram till höstlovet 9.10.2020. Samtliga elever i årskurs 3 och 4 och deras lärare testas söndag 27.9.2020. Soite och Chydenius skola kontaktar de exponerade. Karleby stad informerar vårdnadshavarna om undervisningsarrangemangen i Chydenius skola söndag 27.9.

Exponering kan också ha skett i badcentret VesiVeijari 23.9 kl. 12-14. Om personer som besökt VesiVeijari under denna tid får symtom som tyder på coronavirussmitta ska de kontakta Soites coronarådgivningsnummer 06 828 7499 (öppet vardagar kl. 8-17 och helger kl. 8–16)

Under de gångna två veckorna har sammanlagt sju coronavirussmittor konstateras i Soites område. I Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt har nu konstaterats 47 coronavirussmittor.

Testa dig även vid lindriga symtom

Stanna hemma och kontakta oss även vid lindriga symtom som tyder på coronavirussmitta! Kontakta coronarådgivningsnumret och låt en yrkesutbildad person i Soite bedöma ditt vårdbehov. Vid behov ber vi dig komma till mottagningen och till ett coronavirustest.


Ytterligare information:

ledande överläkare Pirjo Dabnell
tfn 040 653 4005
pirjo.dabnell@soite.fi