Du är här

Lägesöversikt 27.9 vad gäller coronavirusexponeringen i Chydenius skola.

27.9.2020

Alla elever i årskurs 3 och 4 i Chydenius skola samt deras vårdnadshavare har kontaktats och eleverna har testats på söndagen. Också lärarna och skolgångshandledarna i dessa klasser har testats. Testresultat erhålls i början av veckan. Soite kontaktar de berörda personerna direkt för att informera om resultaten.

Soite har som försiktighetsåtgärd försatt eleverna i årskurs 3 och 4 och en del av skolans undervisningspersonal i karantän fram till 9.10. Klasserna övergår till distansundervisning på måndag 28.9. Lärarna i de klasser som försatts i karantän sköter undervisningen på distans. 

Rektorn informerar vårdnadshavarna skilt om arrangemangen med läromedel och skollunch för de elever som försatts i karantän.

Personalen som arbetar i skolans lokaler iakttar effektiverad hygien och de kan använda munskydd eller visir. Enligt THL:s rekommendation behöver munskydd inte användas av under 15-åringar.

Skolans elever i årskurs 1, 2, 5 och 6 fortsätter skolarbetet normalt som närundervisning. Också förskoleundervisningen och eftermiddagsklubben fortsätter som normalt. I Chydenius skola har klasser hela hösten hållit raster under olika tider, samma förfarande har gällt skollunchen, och klasserna har undervisats i sina egna utrymmen. Enligt Soites enhet för smittsamma sjukdomar är det osannolikt att andra klasser exponerats.

På måndag morgon inleds intensivstädning av skolan. Den dagliga städningen av skolans allmänna utrymmen, såsom matsalen, intensifieras.

Uppdaterad 27.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut