Du är här

Mellersta Österbotten har gått in i accelerationsfasen

30.11.2020

Mellersta Österbottens covid-19-myndighetsgrupp konstaterade söndagen 29 november att regionen övergått från coronaepidemins utgångsnivå till accelerationsfasen.

Karleby stads utvidgade ledningsgrupp samlades på måndagsmorgon och fastställde läget för stadens tjänster.

Rekommendationer gällande munskydd och sammankomster

Inom Mellersta Österbotten råder en stark rekommendation om att alltid använda munskydd när man uträttar ärenden i offentliga lokaler utanför det egna hemmet. Det är skäl att undvika stora folksamlingar och försöka hålla ett skyddsavstånd på 1–2 meter till andra människor. Rekommendationen om distansarbete är i kraft om arbetsuppgifterna möjliggör distansarbete.

Rekommendationer gällande sammankomster skärps.

 • Sammankomster med över 20 personer ska inte ordnas.
 • Vid mindre sammankomster ska munskydd användas om det inte går att hålla säkerhetsavstånd.
 • Önskemålet är att man undviker att ordna onödiga privata sammankomster.
 • Det rekommenderas att alla onödiga resor undviks och att julfirandet ordnas på distans och med beaktande av munskyddsrekommendationerna och lämpliga försiktighetsåtgärder.

Rekommendationer gällande sammankomster inverkar också på hobbyverksamheten.

 • Det rekommenderas att hobbyverksamheten för personer över 20 år och som omfattar över 20 personer avbryts fram till den 21 december.
 • Rekommendationen gäller inte sådan hobbyverksamhet för vuxna där säkerhetsavstånd kan hållas under hela träningen.
 • Det rekommenderas att träningar flyttas utomhus i mån av möjlighet.
 • Hobbyverksamheten för barn och unga kan fortsätta om säkerhetsavstånd och handhygien beaktas.
 • Matcher och turneringar ska ordnas utan publik.
 • I stadens motions- och hobbylokaler ges egna anvisningar om det högsta tillåtna antalet personer.


Stadens tjänster under coronaepidemins accelerationsfas

Småbarnspedagogik

 • När en vårdnadshavare eller en annan person lämnar eller hämtar barnet inomhus vid enheten för småbarnspedagogik rekommenderas det att den som hämtar använder ett eget munskydd.
 • Personalen inom småbarnspedagogiken använder visir i enlighet med rekommendationerna av Soites infektionsenhet.


Grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet

 • Inom utbildning på andra stadiet och gymnasier råder stark rekommendation om användning av munskydd som gäller både studerande och personal. Personalen inom den grundläggande utbildningen använder visir eller munskydd i enlighet med rekommendationerna av Soites infektionsenhet.
 • Skolorna informerar om eventuella specialarrangemang via Wilma. Coronaepidemins konsekvenser har beaktats i kompletteringarna av läsårsplanerna.


Biblioteks- och kulturtjänster, museer

 • Karlebys museer och bibliotek håller öppet som vanligt.
 • Inga publikevenemang ordnas i museerna. Kundantalet begränsas i skilt för varje lokal.
 • Inga publikevenemang ordnas i biblioteket. Antalet kunder som kan vistas samtidigt i biblioteksbussen begränsas. Biblioteket rekommenderar självbetjäning och att man undviker onödig vistelse i lokalerna.
 • Personalen använder munskydd eller visir i enlighet med rekommendationerna vid betjäning av kunder.


Idrottstjänster

 • Verksamheten i idrottstjänsters ledda motionsgrupper fortsätter som vanligt med undantag av vattengymnastiken som ordnas måndagar kl. 20.00 och Aqua Energy-timmen som ordnas torsdagar kl. 20.00.
 • Idrottsanläggningarna och -lokalerna hålls öppna som vanligt. Rekommendationen om att avbryta hobbyverksamhet som ordnas inomhus för personer över 20 år iakttas i sådan verksamhet som ordnas av staden. Rekommendationen gäller inte sådan hobbyverksamhet för vuxna där säkerhetsavstånd kan hållas under hela träningen.
 • Hobbyverksamheten för barn och unga kan fortsätta om skyddsavstånd och handhygien beaktas.
 • Onödig vistelse i lokalerna och närkontakt med andra användare ska undvikas.
 • Personalen använder munskydd eller visir i enlighet med rekommendationerna vid betjäning av kunder.


Karlebynejdens institut (grundläggande konstundervisning)

 • Den grundläggande kostundervisningen och undervisningen i grupper med mindre än 20 person fortsätter som närundervisning.
 • Verksamheten i grupper med över 20 personer samt körverksamheten övergår i mån av möjlighet till distansundervisning. Också mindre grupper där säkerhetsavstånden inte kan hållas övergår i mån av möjlighet till distansundervisning. Institutet informerar om arrangemangen gruppvis direkt till eleverna.
 • Personalen använder munskydd eller visir i enlighet med rekommendationerna.


Ungdomstjänster

 • Ungdomslokalerna håller öppet som vanligt. Lokalspecifika begränsningar gällande antalet personer i lokalerna tas i bruk. Begränsningarna gällande antalet personer gäller också då lokalerna används av utomstående personer.
 • Körverksamheten vid rockskolan avbryts.
 • Personalen använder munskydd eller visir i enlighet med rekommendationerna.


Stadshuset och kundbetjäningsställen

 • Stadshuset och kundbetjäningsställena håller öppet som vanligt till den 23 december.
 • Stadshuset och kundbetjäningsställena håller stängt över julen från den 24 december till den 6 januari.
 • Rekommendationen om användning av munskydd råder i offentliga lokaler.
 • Vi rekommenderar i första hand att kunder använder elektroniska tjänster eller tar kontakt per telefon eller e-post.
Uppdaterad 30.11.2020 | Skicka respons | Skriv ut