Du är här

Översikt över coronalaget 4.9.2020

4.9.2020

En rekommendation om att använda ansiktsmask i Mellersta Österbotten har trätt i kraft 3.9. Användning av ansiktsmask rekommenderas för personer som är över 15 år

  • i kollektivtrafiken,
  • när man söker sig till ett coronavirustest, 
  • när man återvänder till Finland från ett riskland

Ansiktsmask kan fortfarande användas också i situationer där det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånden.

Första utdelningen av ansiktsmasker för över 15-åriga elever som använder kollektivtrafik

Karleby delar i början av nästa vecka ut ansiktsmasker till de över 15-åriga elever inom den grundläggande utbildningen och gymnasier vilka använder kollektivtrafik. Maskerna delas ut i skolorna och varje elev får 20 stycken ansiktsmasker vilket motsvarar två skolveckors behov. Med maskerna följer en anvisning om hur de används på korrekt sätt. Samtidigt får eleverna och vårdnadshavarna anvisningar om beredskap att själv skaffa masker för fortsatt behov i enlighet med nationella rekommendationer.

I det här skedet gäller rekommendationen att använda ansiktsmask inte etablerade arbetsgemenskaper, hobbygrupper och liknande där samma personer står i kontinuerlig växelverkan. Karleby stad förbereder sig för eventuell utdelning av masker till sin personal om anvisningarna ändras. Skyddsmasker och visirer används redan nu i uppgifter där de utgående från arbetsriskbedömning är nödvändiga. Som bästa sätt att skydda sig mot smitta rekommenderas att hålla säkerhetsavstånd och att iaktta god hand- och hosthygien.

Evenemang för över 50 personer i stadens lokaler

I stadshusets konferensrum och aulor finns illustrerade anvisningar för att påminna besökare om iakttagandet av säkerhetsavstånd och god hand- och hosthygien. Arrangörer av evenemang beaktar rekommendationerna bl.a. genom placeringen av stolar. I stadshuset finns det många ställen där man kan tvätta händerna och i samband med ingångar finns automater för desinfektion av händerna. 

Uppdaterad 4.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut