Du är här

Översikt av coronavirusläget 28.9.2020

28.9.2020

Enligt Soite har inga nya positiva testresultat konstaterats hittills i anslutning till coronavirusexponeringen i Chydenius skola. Situationen vid Chydenius skola har varit lugn på måndag. 

Eleverna i årskurs 3 och 4 som försatts i karantän har övergått till distansundervisning. Arrangemang har gjorts för att ordna undervisningen och skolmåltiderna under karantäntiden. I skolan har utförts intensivstädning och effektiverad hygien iakttas under skoldagarna. För skolans övriga elever fortsätter skolarbetet normalt som närundervisning. Situationen i sin helhet har diskuterats med elever och personal.

Under de gångna två veckorna har det konstaterats sammanlagt sju coronavirussmittor inom Soites område. Under hela pandemin har sammanlagt 47 coronavirussmittor konstaterats inom Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Uppdaterad 28.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut