Du är här

KOSEK och staden intensifierar samarbetet

1.12.2020

Karleby stad och KOSEK intensifierar ytterligare sitt samarbete. Syftet är att stärka den livskraftiga och företagarvänliga staden i en allt hårdare konkurrens.  KOSEK har producerat tjänster för företagsutveckling och rådgivning för regionens företag i alla storlekar redan från 2002 som eget aktiebolag. Denna verksamhetsform fortsätter.  

Flyttningen ökar synergin och livskraften 

KOSEK flyttar från sina nuvarande verksamhetslokaler till Karleby stadshus och öppnar i början av 2021 en ny kundtjänst i stadshusets första våning på Ämbetsgränds sida, i omedelbar närhet av stadshusets kundtjänst.

"Vi anser det vara speciellt viktigt att få KOSEKs företagsutvecklares kunnande och nära förtrogenhet med företagsfältet ännu tätare med i förverkligandet av stadens livskraftspolitik", konstaterar Karleby stads utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.

KOSEKs kärnverksamhet, företagsutveckling och rådgivning, fortsätter som tidigare. KOSEKs företagsutvecklare träffar sina kunder i företag, i stadshuset och via fjärruppkoppling.

"Företagsutvecklingen i regionen står i centrum för KOSEKs verksamhet, situationerna som förändras inom ekonomin leder till snabba förändringar i företag. Med vårt omfattande kompetensnätverk försöker vi hjälpa företagarna att hitta de bästa lösningarna för utveckling", säger KOSEKs tf. verkställande direktör Pekka Pohjola.

Regionens näringslivskommunikation utvecklas genom att slå samman KOSEKs och stadens kommunikationsresurser. Stadens stärkta marknadsförings- och kommunikationsteam ansvarar i fortsättningen också för KOSEKs kommunikation.

"Näringslivsmarknadsföringen är en del av stadsmarknadsföringen och därför är det naturligt att man vill stärka denna helhet i enlighet med stadens nya varumärke", konstaterar marknadsförings- och kommunikationschef Päivi Korpisalo

KOSEK fungerar som ett aktiebolag och fortsätter samarbetet med den andra ägaren Perho kommun. Företagsutvecklingen fortsätter i Perho som normalt.

Uppdaterad 1.12.2020 | Skicka respons | Skriv ut