Du är här

Utdelningen av skolmat torde börja i Karleby efter påsken

3.4.2020

Utdelningen av skolmat till grundskolelever i distansundervisning fördröjs. Behovet av skolmat var större än beräknat och därför måste de praktiska arrangemangen ses över. Även leveransen av råvaror kräver mera tid. Elevernas vårdnadshavare får mera information om saken på Wilma.

”Det beräknades på förhand att behovet av skolmat var ca 250 portioner/dag. Utgående från denna prognos gjordes förberedelser för tillredning av ca 400 portioner. Den första enkäten besvarades av 620 familjer med sammanlagt knappa 1 200 elever”, konstaterar Ronnie Djupsund, chef för svenska undervisningstjänster. Det här betyder en fullständig ändring av förhandsplaneringen.

”Vårt skolkök är planerat för bespisning som sker på plats. Cook & chill-metoden, som används för trygg tillredning av portionerna, kräver utöver förpackningsmaskiner också betydligt större nedkylningsutrymmen än vid normal tillredning av mat. Vi förberedde utdelningen av mat enligt en förhandsberäkning som utgick från högst 400 elever. För det antalet hade vi redan tillräcklig förpacknings- och nedkylningskapacitet”, berättar Jutta Koivuniemi, ansvarsområdeschef för stadens städ- och matservice.

För att utdelningen av mat till ett stort antal elever ska lyckas kan utdelningen ännu inte inledas. Även tiderna och platserna för utdelningen kommer att ändra så att anvisningarna om hygien och sammankomster kan beaktas. Sannolikt kommer man att fördela utdelningen av mat på flera dagar.

”Vi är naturligtvis mycket ledsna över att utdelningen inte kan starta enligt önskat tidsschema. Behovet av portioner överskred dock alla våra förhandsberäkningar. Råvarubeställningarna och de praktiska arrangemangen kräver mera tid. Vi har som mål att kunna ge vårdnadshavarna närmare information om vår utdelningspraxis redan före påsk och att utdelningen av måltider startar efter påsken”, fortsätter Djupsund.

Uppdaterad 3.4.2020 | Skicka respons | Skriv ut