Du är här

Anordnandet av närundervisning i undantagsförhållanden för yngre skolelever preciseras

20.3.2020

Framöver (fr.o.m. 23.3.) kan alla grundskoleelever i årskurs 1-3 vid behov få undervisning även som närundervisning. 

På grund av de undantagsförhållanden som råder på grund av coronaviruset begränsade man först närundervisningen till de elever vars vårdnadshavare arbetar inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion.

Preciseringen av rekommendationen innebär ändå inte att man måste gå till skolan, elever i årskurs 1-3 rekommenderas fortfarande att delta i undervisningen på distans i mån av möjlighet. (Ändring i förordningen 20.3.2020)

Man beslöt att precisera riktlinjerna, eftersom definitionen av vilka branscher som är kritiska har förorsakat förvirring och varierande tolkningar bland anordnare av grundläggande utbildning.

Ifall ert barn har fått distansundervisningen och kommer från och med måndag att ta del av närundervisningen bör ni kontakta skolans rektor och klassläraren via Wilma.

Upp

Uppdaterad 20.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut