Du är här

Inledning av skolarbete

5.8.2020

Karleby stads förskolor, grundläggande utbildning och gymnasier / svenskspråkig undervisning:

Läsårets arbete inleds vid Karleby stads svenskspråkiga skolor, klasserna 1–6 i den grundläggande utbildningen onsdagen 12 augusti i huvudsak kl. 9.00 (Öja skola kl. 9.30) 

I den grundläggande utbildningens klasserna 7–9, Donnerska skolan börjar skolarbete onsdagen den 12 augusti kl. 9.00.

Gymnasieutbildningen i Karleby svenska gymnasiet börjar onsdagen den 12 augusti kl. 10.00 (adress: Hälsovägen 1).

Eftermiddagsverksamheten börjar onsdagen den 12 augusti.

Förskolan börjar onsdagen den 12 augusti i huvudsak kl. 9.00 för grupper placerade vid daghem och skolor.

Nya elever som inte inskrivits tidigare kan anmäla sig till förskolan eller till den grundläggande utbildningen ännu samma dag innan skolarbetet börjar. Skolorna i fråga eller bildningscentralen (tfn 040 8065 243) skall även meddelas om de skolbyten som gjorts under sommaren, ifall det inte har gjorts tidigare.

Skolskjutsarna kommer i stort sett att fungera som senaste läsår. Tilläggsuppgifter om skolskjutsarna ger Sari Koskinen, tfn 044 7809 913.

Skolornas lovdagar: höstlov 12–16.10.2020, jullov 20.12.2020–6.1.2021, sportlov 1–5.3.2021, påsklov 2–5.4.2021.

Förskolornas lovdagar: höstlov 12–16.10.2020, jullov 19.12.2020–10.1.2021, sportlov 1–5.3.2021, påsklov 2–5.4.2021.

KARLEBY BILDNINGSCENTRAL

Uppdaterad 5.8.2020 | Skicka respons | Skriv ut