Du är här

Karleby stads förtjänstmedaljer 2020

11.9.2020

Förtjänstmedaljer tilldelas personer som på ett förtjänstfullt sätt betjänat sin hemstad. Medaljerna överräcks på stadens premieringsfest den 11 september 2020 kl. 15 i Karlebysalen.

Förtjänstmedaljer i guld, silver eller brons beviljas t.ex. förtroendevalda eller stadens nuvarande eller tidigare anställda för förtjänstfull och långvarig kommunal verksamhet eller som tack för betydande insatser för hemstaden.
Förtjänstmedaljer kan också beviljas för meriter inom vetenskap eller konst, för långvarig och betydande insats i samhällslivet samt för betydande prestationer i idrott.

Medaljkommittén som beslutar om beviljandet av förtjänstmedaljerna består av stadens förtroendevalda och stadsdirektören.

Förtjanstmedaljer

I år beviljas sammanlagt 20 förtjänstmedaljer. Förtjänstmedaljer i guld tilldelas kulturdirektör Sampo Purontaus och stadsfullmäktigeledamot Pirkko Häli.

Sampo Purontaus uppmärksammas för hans långa karriär inom stadens kulturtjänster och som förespråkare av regionens kulturliv såväl lokalt som nationellt.

Pirkko Häli erhåller en förtjänstmedalj i guld för en lång karriär som kommunalpolitiker och för hennes insats i flera kommunala förtroendeuppdrag.

En förtjänstmedalj i silver beviljas stadsfullmäktigeledamot Esa Kant, cheföverläkare Pirjo Dabnell, kyrkoherde Jouni Sirviö, teaterdirektör Juha Vuorinen samt stadsfullmäktigeledamot Raimo Hentelä.
Förtjänstmedalj i brons beviljas körledare Marita Kaakinen, redaktör Hannele Haanpää-Holappa, skådespelare Isa Lindgren-Backman, skeppare Jari Sundbäck, verkställande direktör Olli Lindkvist, överläkare Marko Rahkonen, författare-producent Pauliina Holmqvist, stämledare för Mellersta Österbottens kammarorkester Ari Hanhikoski, skytten Timo Nissilä, köpman Pekka Hirvi, idrottsinstruktör Anne Raatikainen, ICT-chefplanerare Tom Pajula samt ”Bastu-Tero” Tero Hannila.

Dessutom utdelas specialutmärkelser till Markku Leskelä och Heikki Savola samt Eemi Kamula för förtjänstfullt agerande i livräddningssituation.

Uppdaterad 11.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut