Du är här

Skog gallras i Bredviken – de som rör sig på området under arbetets gång uppmanas till försiktighet 

10.11.2020

Karleby stad gallrar skog i Bredvikens område från och med onsdagen den 11 november. Arbetet beräknas pågå i ca fyra veckor. Maskinarbetet utförs av Metsä Group. De områden som ska gallras märks ut i terrängen med snitselband. Arbetet omfattar en del av frisbeegolflederna. Arbetsmaskinerna kan också röra sig på friluftsleder eller stigar.

Under själva avverkningsarbetet och transporterna stängs frisbeegolflederna i ett par dagar, en eller två leder åt gången. Övriga leder kan användas under tiden. Den stängda ledens utkastplats märks med avspärrningsband och förses med en informationsskylt. Avspärrningsbandet och informationsskylten avlägsnas genast när leden kan användas tryggt.

De som rör sig på området uppmanas undvika områden som märkts med avspärrningsband och iaktta entreprenörens skyltar. Skyddsavståndet till en avverkningsmaskin är 90 meter. Det är inte tillåtet att röra sig på maskinernas arbetsplats om man inte iakttar skyddsavståndet.

Man strävar efter att minimera skador på terrängen i området. På de mest slitna terrängplatserna sprids avverkningsrester för att skydda terrängen och möjliggöra att växtligheten kan återhämta sig. I dessa områden lämnas det dock tillräckligt med leder där det är möjligt att röra sig efter att arbetet slutförts.

Uppdaterad 11.11.2020 | Skicka respons | Skriv ut