Du är här

Närundervisningen i förskolan och inom den grundläggande utbildningen startade igen i Karleby

15.5.2020

I enlighet med statsrådets riktlinjer återgick man till närundervisning inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i går den 14 maj 2020. Undervisningsarrangemangen hade ändrats enligt olika myndigheters anvisningar och bestämmelser. Skolorna har gett elever och deras vårdnadshavare information via Wilma om skolspecifika arrangemang.

I Karleby deltog ca 95 procent av eleverna i närundervisningen inom den grundläggande utbildningen och ca 80 procent av eleverna i förskoleundervisningen. Också inom småbarnspedagogik ökade antalet tydligt, eftersom ca 60 procent av barnen var på plats.  Även om återgången till närundervisningen har skett smidigt vill vi påminna eleverna och deras vårdnadshavare om iakttagandet av hygienanvisningarna såväl i skolan som hemma.

I år ordnas inga traditionella vårfester, utan läsåret avslutas lördag 30 maj tillsammans med den egna gruppen eller klassen. På grund av samlingsbegränsningarna kan elevernas vårdnadshavare inte delta i avslutningen.

Gymnasieutbildningen fortsätter som distansundervisning

I enlighet med statsrådets rekommendation fortsätter gymnasieutbildningen som distansundervisning till läsårets slut. I Karleby erbjuds inte närundervisning i skolans lokaler eller utanför dem, exempelvis vid idrottsanläggningar.

Trots distansundervisning är det av motiverade skäl möjligt att ordna en elevs individuella möten i skollokalerna. Orsaker kan vara individuell handledning eller stöd till eleven eller individuell stödundervisning. Elev kan också erbjudas möjlighet att avlägga yrkesprov i en begränsad grupp (några elever).  Man måste komma överens på förhand per telefon om besök i gymnasiets lokaler, samtidigt kommer man också överens om mötesplatsen.

Prov under avslutningsveckan ordnas inte i gymnasiets lokaler utan på distans. Bedömningen av kursprestationerna utgår från sätt som kan förverkligas genom distansundervisningsarrangemang.

Tillfälle att ta om ett prov eller att försöka höja ett vitsord i enlighet med vuxengymnasiets läsårsplan ordnas 9 juni 2020 kl. 17-20. Tillfället ordnas planenligt i skolfastigheten för Länsipuiston koulu med beaktande av riksomfattande anvisningar om exempelvis säkerhetsavstånd och hygien.

Betygen till gymnasieeleverna skickas med posten och ingen traditionell studentfest ordnas 30 maj 2020 eftersom det bör undvikas att ordna omfattande evenemang. Gymnasierna ger senare mera information om avslutning som eventuellt ordnas via webben. Ordnandet av studentfester flyttas i enlighet med riksomfattande rekommendationer till 29 augusti 2020, då de kan hållas enligt begränsningsbestämmelser som då gäller.

Uppdaterad 15.5.2020 | Skicka respons | Skriv ut