Du är här

Karleby får UNICEF:s erkännande Barnvänlig kommun

1.9.2020

Finlands UNICEF har beviljat Karleby stad erkännandet Barnvänlig kommun. Utvecklingsarbetet inleddes 2017 i Karleby. 

UNICEF berömmer Karleby för stadens engagerade arbete som syftar till strukturella förändringar till förmån för barnets rättigheter. 

Utvecklingsarbetet inleddes i Karleby genom en framgångsrikt genomförd inledande kartläggning där barn, unga och andra kommuninvånare hördes på bred front om barnvänligheten i Karleby. Som goda exempel på det egentliga utvecklingsarbetet lyfter UNICEF bland annat fram de utvecklingslärarresurser som har anvisats skolor för grundläggande utbildning och gymnasier och det viktiga arbete som gjorts inom ungdomstjänster med unga som hör till könsminoriteter. Barnets rättigheter och barnvänligheten har också beaktats i stadens strategi.

- Det krävs handlingar såväl i barnens vardag som i kommunens förvaltning och beslutsfattande för att tillgodose barnets rättigheter. Karleby är på rätt väg i sitt arbete. Fortsätt ta barn och unga starkt med i detta arbete, uppmanar sakkunnig Sanna Koskinen vid Finlands UNICEF. 

Då UNICEF beviljar erkännandet bedöms både utvecklingsprocessen och de resultat som uppnåtts. Erkännandet innebär inte att arbetet är färdigt, utan kommunen förbinder sig att fortsätta utveckla barnvänligheten. Erkännandet som Karleby nu beviljas är i kraft i två år.

Uppdaterad 1.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut