Du är här

Påverkansgrupp för barn inleder sin verksamhet i Karleby

16.1.2020

Arbetet kring En barnvänlig kommun fortsätter i Karleby. Ett led i arbetet är att främja barns och ungas delaktighet. I januari 2020 ordnas det första valet där medlemmar väljs till den nya påverkansgruppen för barn som består av 30 elever. 

Val ordnas vid samtliga skolor med årskurs 1–6 och eleverna i årskurs 2–5 har möjlighet att ställa upp som kandidat. Påverkansgruppen för barn ökar delaktigheten bland barn under 13 år och bidrar till att också deras röster blir hörda i stadens beslutsfattande. I enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter är målet att skapa en kanal via vilken barnen har möjlighet att påverka de frågor som de själv upplever är viktiga och uttrycka sina åsikter.

Barnen kan ställa upp som kandidat i valet med vårdnadshavarens tillstånd. Det slutliga valet görs av skolans elever i årskurs 1–6 genom att de får själv rösta på en kandidat. Valet genomförs med slutna sedlar. Medlemmarna som utses genom val ska vara utsedda senast 29.1.2020 och stadsstyrelsen fastställer påverkansgruppens slutliga sammansättning.

Påverkansgruppens möten ordnas utanför skoltid och minst ett möte hålls under vårterminen och ett under höstterminen.  För medlemmarna i påverkansgruppen ordnas en introduktion i påverkan i början av mandattiden. Dessutom kommer medlemmarna i Karleby ungdomsfullmäktige att vara som en typ av faddrar för de yngre påverkarna.  Barnvänlig kommun-koordinator Sanna Immonen är sekreterare och handledare för påverkansgruppen för barn. I skolan får eleverna också stöd av skolans egen utvecklingslärare. Barnen får ett mötesarvode för sitt deltagande i mötena.

Uppdaterad 10.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut