Du är här

Konstituerande möte för barnens påverkansgrupp 18.11.2020

19.11.2020

Ett prioritetsområden i Karlebys utvecklingsarbete Barnvänlig kommun är att främja av barns och ungas delaktighet. I januari 2020 ordnades val vid samtliga skolor med årskurs 1–6 där det valdes representanter till den nya påverkansgruppen för barn. På grund av den exceptionella våren kunde gruppen organisera sig först på hösten.

Karlebys påverkansgrupp för barn har 29 barnpåverkare i årskurs 3–6 inom den grundläggande utbildningen. Påverkansgruppen för barn ökar delaktigheten bland barn under 13 år och bidrar till att också deras röster blir hörda i stadens beslutsfattande. I enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter är målet att skapa en kanal via vilken barnen har möjlighet att påverka de frågor som de själv upplever är viktiga och uttrycka sina åsikter.

I samband med påverkansgruppens introduktionstillfälle i slutet av oktober fick representanterna bekanta sig med varandra, lära sig om påverkan och delaktighet samt diskutera frågor som de vill påverka i sin hemstad. Ungdomsfullmäktiges representanter deltog i utbildningen av barnen. Barnvänlig kommun-koordinator Sanna Immonen är sekreterare och handledare för påverkansgruppen för barn. Gruppens andra handledare är Markus Enlund som är vicerektor för Chydenius skola.

Det officiella konstituerande mötet för barnens påverkansgrupp eller senare ”barnfullmäktige” ordnas onsdagen den 18 november 2020 under veckan för barnets rättigheter i Karlebysalen i stadshuset. På mötets föredragningslista finns bl.a. val av gruppens officiella namn, val av ordförande och viceordföranden samt utlåtande om kartläggningen av nuläget för en barnvänlig kommun. Öppningsanförandet vid mötet hålls av stadsdirektör Stina Mattila.

Uppdaterad 19.11.2020 | Skicka respons | Skriv ut