Du är här

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utvärdera flygförbindelserna till Karleby

24.8.2020

Kommunikationsministeriet har 21 augusti tillsatt en arbetsgrupp som ska utvärdera hur flygförbindelserna till flygplatserna i Karleby, Joensuu, Kajana, Kemi och Jyväskylä ska tryggas. Samtidigt utvärderas hur regionerna har förbundit sig vid att stödja den egna regionens flygtrafik samt eventuell konkurrensutsättning av förbindelserna. Utvärderingsarbetet färdigställs före utgången av september.

Statssekreterare Pilvi Torsti fungerar som arbetsgruppens ordförande. Under sitt arbete hör arbetsgruppen centrala intressentgrupper och sakkunniga. I arbetsgruppen representeras Karleby av stadens utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.

Upp

Uppdaterad 24.8.2020 | Skicka respons | Skriv ut