Du är här

Arbetet med cirkulationsplatsen i Lottelund framskrider

10.9.2020

I korsningen av Norra leden och Gamla Varvsvägen byggs som bäst en cirkulationsplats och arbetet framskrider enligt tidtabellen. De första delarna har redan fått asfaltbeläggning och cirkulationsplatsen används normalt utan trafikljus under byggarbetet. 

Cirkulationsplatsen blir färdig i oktober 2020. Trafiken är tidvis långsammare under byggarbetet. Cirkulationsplatsen kommer att få ytterligare asfaltbeläggning, och då används en körfil åt gången. Den slutliga asfaltbeläggningen läggs vid månadsskiftet september-oktober.

Uppdaterad 10.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut