Du är här

Cirkulationsplatsen i Lottelund är klar, arbetet med Evenemangsparken inleds

4.11.2020

Cirkulationsplatsen i Lottelund, i korsningen av Norra leden och Gamla Varvsvägen, färdigställdes enligt tidsplanen i slutet av oktober. Erfarenheterna av användningen av cirkulationsplatsen har varit goda redan i byggnadsskedet och cirkulationsplatsen har gjort trafiken smidigare i synnerhet från Halkokari.

Byggandet av Evenemangsparken som byggs invid Stadssundet och Norra leden inleddes den sista veckan i oktober. Grundarbetena och arbetet med att bygga infrastruktur för Evenemangsparken utförs under den kommande vintern. Sommaren 2021 färdigställs områdets ytkonstruktioner. Evenemangsparken ingår i en större helhet för Idrotts- och evenemangsparken, och Evenemangsparken är den första fasen som färdigställs.

Uppdaterad 4.11.2020 | Skicka respons | Skriv ut