Du är här

Förslag till mottagare av Lucina Hagman-priset

27.5.2020

Det första Lucina Hagman-priset delas ut år 2020 då Karleby stad firar sitt 400-årsjubileum. Priset delas ut i syfte att föra vidare arvet efter Lucina Hagmans pedagogiska filosofi genom att prisbelöna pedagogiskt arbete som gjorts för att främja jämlik utbildning, jämställdhet och jämlikhet mellan könen samt för att förnya fostran och utbildning.

Prisets mottagare kan vara en enskild person, en smågrupp eller en sammanslutning som endera genom ett målmedvetet och långvarigt arbete eller med hjälp av en ny innovation har främjat de mål som nämns i grunderna. Av motiverade skäl kan fler än ett pris delas ut per år.

Prismottagare kan vara personer, smågrupper eller sammanslutningar som på Karleby stads område arbetar inom någon sektor för fostran och utbildning, allt från småbarnspedagogik till högskoleundervisning.

Priset delas ut varje år den 1 september som traditionellt har varit dagen då läsåret börjar. Priset består av ett diplom och ett stipendium vars storlek slås fast av organet som fattar beslutet om priset.

Skriv förslaget/förslagen och motiveringarna i blanketten som öppnas genom att klicka på länken

Upp