Du är här

Lucina Hagman -priset

1.9.2020

Karleby stad delar ut det första Lucina Hagman-priset sitt 400-jubileumsår till ära. Med priset vill Karleby föra vidare arvet efter Kelviåbördiga Lucina Hagmans pedagogiska filosofi. Prisets mottagare kan vara en enskild person, en smågrupp eller en sammanslutning som endera genom ett målmedvetet och långvarigt arbete eller med hjälp av en ny innovation har främjat jämlik utbildning, jämställdhet och jämlikhet mellan könen samt gjort pedagogiskt arbete för att förnya fostran och utbildning. Under jubileumsåret 2020 delas det ut ett pris och två hedersomnämnanden.

Juryn består av Sari Innanen (ordf.), Suvi Alamaa, Ronnie Djupsund, Merja Meriläinen och Maija Myllykangas. 

Lucina Hagman-priset tilldelas pedagogie magister Eeva-Liisa Kiiskilä. Hon utexaminerades från den mångkulturella linjen vid Oulun yliopisto och har länge arbetat som lärare och fredsfostrare i Karleby i syfte att främja jämlikheten och jämställdheten. Kiiskilä har länge arbetat med förberedande undervisning bland invandrarelever vid Kiviniityn yhteiskoulu och varit en nyckelperson i Världsskolan i Karleby, en modell som fått ett nationellt erkännande. Hon har deltagit aktivt i många internationella projekt i koordinerings- och utbildningsuppgifter och har deltagit i uppdateringen av jämställdhets- och likabehandlingsplanen för Karleby. 

Dessutom delar juryn ut två hedersomnämndanden. Mottagare av hedersomnämnanden är verksamhetsledare Tuire Matilainen i 4H-föreningen i Kelviå och hushållslärare Anne Kamunen-Kauro vid Lohtajan yläkoulu. 

Tuire Matilainen har arbetat engagerande och motiverande i Kelviås 4H-förening för barns och ungas bästa. Hon har samordnat klubbverksamheten på bred front och gett ungdomar stöd till deras företagsamhet. I år har klubben för flickor som dragits av Tuire belönats som Finlands bästa 4H-klubb. Hon bygger broar och skapar en social atmosfär genom sitt arbete.

Anne Kamunen-Kauro har varit en omtyckt hushållslärare i flera års tid i Lohtajan yläkoulu och engagerat många av sina egna klasser i projekt i samband med klassutflykter. Insamlingen av medel till utflykterna har skett på ett innovativt, genuint kollektivt sätt med beaktande av jämlikheten. 

Uppdaterad 1.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut