Du är här

Skolarbetet inleds i Karleby onsdag 12 augusti

12.8.2020

Skolarbetet inleds i höst i Karlebys grundskolor och gymnasier onsdag 12 augusti. I yrkesläroanstalter har undervisningen redan börjat förra veckan. 

Enligt uppgifter i detta nu inleder ca 640 elever sin skolgång i den grundläggande utbildningens årskurs 1. Den grundläggande utbildningens totala elevantal uppgår i Karleby till ca 5 590. Elevantalet beräknas öka med ca 100 elever jämfört med läsåret innan. Det ökade elevantalet syns speciellt i årskurs 1 och årskurserna 7-9 i finskspråkig grundläggande utbildning.

I Karleby deltar 4 775 elever i den finskspråkiga grundläggande utbildningen och 812 elever i den svenskspråkiga.

Antalet studerande som inleder sina gymnasiestudier i Karleby i år uppgår till 117. I finskspråkiga gymnasier studerar sammanlagt 654 studerande, i det svenskspråkiga gymnasiet 154 studerande och i yrkes- och vuxengymnasiet XX studerande.

Statens specialunderstöd för att jämna ut följderna av undantagsförhållandena som coronaviruset förorsakat

Statens specialunderstöd 2020-2021 är avsett att jämna ut följderna av undantagsförhållandena, att förebygga problem som har att göra med lärande, studiehandledning och stöd samt att förbättra förutsättningarna för lärande i förskolepedagogik och i den grundläggande utbildningen och i den grundläggande utbildningens påbyggnadsundervisning. Understödet kan användas för ordnande av stödundervisning, specialundervisning på deltid, delade timmar, kompanjonundervisning, skolgångshandledare, S2-undervisning, stöd för elever inom den förberedande undervisningen, elevhandledning samt för effektivisering av den gemensamma och den individuella elevvården.

I Karleby inriktas statsunderstödet på alla skolor. Stöd arrangeras i huvudsak med nuvarande personal, dessutom anställs några speciallärare och skolgångshandledare. Användningen av understödet planeras så att man kan svara på förändringar som eventuellt sker under läsåret.


Upp

Uppdaterad 12.8.2020 | Skicka respons | Skriv ut