Du är här

Njut av naturen och utflyktsrutterna – parkera inte bilen i skogen!

27.11.2020

I år har stadens natur- och rekreationsobjekt blivit allt populärare. För att det ska vara tryggt och trevligt för alla att vistas i områdena vill vi påminna om rätt parkering och hur man ska uppföra sig i naturen:

  • Parkering av motorfordon är tillåten bara på platser som märkts ut med P-skylt.
  • Visst parkerar du inte i terrängen! Vägar som tagits ur bruk och skogsvägar där det är möjligt att köra bil är inte parkeringsplatser. För körning i terrängen behövs alltid ett skilt tillstånd av markägaren.
  • Använd bara eldplatser som finns vid rutterna och objekten. Det är förbjudet att göra upp eld i terrängen.

Under de närmaste veckorna kommer Karleby stad att effektivera övervakningen av parkering i terrängen på olika frilufts- och närrekreationsområden.  Undvik avgift för trafikförseelse genom att parkera på angivna parkeringsplatser.

Uppdaterad 27.11.2020 | Skicka respons | Skriv ut