Du är här

Ung i Karleby-priset 2020

20.11.2020

Karleby stads bildningsnämnd delar årligen ut Ung i Karleby-priset till en person eller ett samfund i Karleby som har främjat ungas välmående, delaktighet eller aktivitet i Karleby. Ung i Karleby-priset består av ett diplom och ett penningpris. Prissumman bestäms årligen i samband med att bildningsnämnden fattar beslut om utdelning av priset. Ung i Karleby-priset har delats ut från 2009 och prisets mottagare har alltid publicerats i samband med prisutdelningen.

Förslagen till mottagare av Ung i Karleby 2020 behandlades av ungdomsfullmäktige i Karleby. Enligt ungdomsfullmäktiges förslag beslutade bildningsnämnden belöna skaparna av låten Kokkola Anthem, Jutski, ISO ELI och Beige.

Låten Kokkola Anthem, som publicerades under Karleby stads 400-årsjubileumsår, är en hyllning till staden. Den lyfter fram Karleby som en kär och viktig hemstad. Jutski, ISO ELI och Beige är själva unga Karlebybor och har redan tidigare har uppmuntrat och förenat unga i Karleby genom sin musik. Med tanke på ungdomskulturen är Kokkola Anthem ett aktuellt och fint sätt att sätta guldkant på stadens jubileumsår.

Diplomet och Ung i Karleby-priset på 1000 euro överlåts fredagen den 20.11 under ett musikevenemang för unga, där Jutski, ISO ELI och Beige uppträder, liksom också Ollie och Dilemma. Evenemanget sänds direkt på Karleby stads Youtube-kanal och inspelningen kan ses i 72 timmar efter evenemanget.

Uppdaterad 20.11.2020 | Skicka respons | Skriv ut