Du är här

Trygg hobbyverksamhet genom att iakta anvisningar under coronaepidemin

30.10.2020

Karleby stads rekommendationer för verksamhet i motions- och hobbylokaler under coronaepidemins utgångsnivå.

Delta bara när du är frisk, kom ihåg hygienen och säkerhetsavstånd

  • Delta i hobbyverksamhet, träningar och matcher bara när du är frisk och helt symtomfri
  • Var speciellt noggrann med god handhygien före och efter träningarna.
  • Använd munskydd (över 15-åringar) före och efter motionsprestationen om närkontakt inte kan undvikas.
  • Undvik onödig vistelse i lokalerna. Kom i tid till ditt pass och avlägsna dig när passet slutar. Undvik närkontakt med andra i samma utrymme.
  • Byt i mån av möjlighet till träningskläder redan hemma. Använd omklädnings- och tvättrum bara med den egna gruppen om användningen inte kan undvikas.
  • Uppvärmningen och nedvarvningen görs ute eller under det egna bokade passet.

Tränare och stödgrupper – använd munskydd, bara de personer på plats som nödvändigtvis behövs

  • Bara de personer som nödvändigtvis behövs samlas: deltagare, tränare, funktionärer och nödvändiga materialförvaltare.
  • Tränare, funktionärer och materialförvaltare använder munskydd alltid när det är möjligt också under träningarna.

Föreningar och hobbygrupper ansvarar för sin egen verksamhet

  • Den ansvariga i en hobbygrupp svarar för den egna gruppens verksamhet och att rekommenderade säkerhetsavstånd iakttas. Närkontakt i grenar med hög smittorisk undviks i mån av möjlighet.
  • Tävlingsverksamhet och publika evenemang arrangeras i enlighet med myndighetsanvisningar.
Uppdaterad 2.11.2020 | Skicka respons | Skriv ut