Du är här

Lokalförsvarsövningen Karleby 20 syns i staden och närområden

31.8.2020

Lokalförsvarsövningen Karleby 20 pågår hela veckan och kommer att synas i stadsbilden i Karleby den 7–11 september. Syftet med övningen är att testa såväl de lokala truppernas verksamhet som myndighetssamarbetet i en krissituation. Övningen leds av Björneborgs brigad och i övningen deltar ca 800 beväringar samt reservistgrupper och Försvarsmaktens stamanställda.

Under övningens gång utvecklas de lokala truppernas beredskap att försvara sitt eget närområde. Den verksamhet som allmänheten ser kommer att koncentreras till Karleby, men man kommer också att röra sig i närkommunerna under övningen. Skjutövningsskedet som ordnas under veckoslutet före övningen, den 4–6 september, på övningsområdet i Lochteå samt olika stridsövningar under veckans gång kommer att orsaka buller. Vid övningarna används smällpatroner som är ofarliga för omgivningen. Också coronapandemin har beaktats i arrangemangen kring övningen.

Karleby 20 är en av arméns sex lokalförsvarsövningar som ordnas runt om i Finland. Man kan följa övningen på arméns och Björneborgs brigads sociala medier med hjälp av taggarna: #kokkola20, #karleby20 #paikallispuolustus och #porpr.’


Upp

Uppdaterad 31.8.2020 | Skicka respons | Skriv ut