Du är här

Bygget av en ny brandstation inleds – ändringar i parkeringen

8.1.2020

Brandstationsbygget som man länge väntat på i Karleby inleds i början av januari. Nybyggnaden uppförs på tomten för nuvarande brandstation (Gustaf Adolfs gata 76) och ska stå klar före slutet 2021. 

Arbetet sker i etapper: först byggs materielhallen i bakre delen av tomten. När den är färdig före maj 2020 inleds rivningen av den gamla brandstationen. Enligt tidsplanen för projektet kan uppförandet av nybyggnaden inledas i början av oktober 2020. Tomten har avgränsats till byggarbetsplats och trafiken på de närmaste gatorna kommer att regleras om.

Trafiken till byggarbetsplatsen bakom brandstationen går delvis från Falandersgatan. Därför är det nu förbjudet att stanna fordon på Falandersgatan mellan Gustaf Adolfs gata och Västra Kyrkogatan. Om eventuella andra ändringar informeras allteftersom byggandet fortskrider.


Uppdaterad 8.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut