Du är här

Badcentret VesiVeijari och många andra offentliga tjänster öppnar sina dörrar i början av juni 

27.5.2020

Karleby öppnar tjänster, bibliotek och idrottsanläggningar allteftersom coronabegränsningarna avvecklas. Då lokaler och tjänster öppnas ska särskild uppmärksamhet fästas vid anvisningar gällande hygienen och säkerheten. Tjänster och lokaler öppnas stegvis. Ändringar och uUppdaterad information www.kokkola.fi.

Badcentret VesiVeijari

VesiVeijaris badavdelning, omklädningsrum och tvättrum samt bastur öppnas den 1 juni: mån - tis         kl. 08 – 20, ons och fre 10 - 20, tor 06 -20, lör - sön 10 - 18.Utomhusbassängerna kan användas från och med den 15 juni. För kunder som hör till riskgrupper rekommenderas morgonturerna på måndagar kl. 8–10 och torsdagar kl. 6–10.

Städningen i VesiVeijari har effektiverats och säkerhetsavstånden tagits i beaktande, berättar servicechef Mikael Ahlstrand. ”Lokalerna har rengjorts grundligt i samband med årsunderhållet av simhallen. Vi fortsätter med effektiverad städning efter att dörrarna öppnats. Personantalet begränsas i omklädningsrummen, tvättrummen och bastuutrymmen och säkerhetsavstånden iakttas. Vi förbereder oss också på att begränsa personantalet i vissa bassänger.”

Ahlstrand konstaterar också att i enlighet med allmänna instruktioner är det inte tillåtet att besöka idrottsanläggningarna ens med lindriga symtom. ”Vi ber kunder som kommer till simhallen att använda handdesinfektion före de uträttar ärenden vid kassan. Vi föredrar också användningen av betalkort. Då sommarlovet börjar är simkunniga barn välkomna till simhallen med sina kompisar men vi hoppas att anvisningarna för hur man uppför sig i badcentret och gällande hygienen repeteras hemma med föräldrarna. På så sätt är VesiVeijari en så trygg plats som möjligt för alla åldersgrupper”, påminner Ahlstrand.

Solariet, mötes- och beställningsbasturna i VesiVeijari är tills vidare ur bruk. Vi öppnar inte heller grillplatsen vid utomhusbassängerna.

Idrottsgården, Maininki i Lochteå och fritidshuset i Kelviå

Träningslokalerna i idrottshallar och Idrottsgården öppnas den 1 juni. Användarna ombeds iaktta säkerhetsavstånd och hygienanvisningar. I träningslokalerna möjliggörs att användarna kan själv torka av maskinerna före och efter användningen.

Användningen av träningslokalernas säsongkort förlängs med en tid som motsvarar den tid lokalerna var stängda. Förlängning av användningstiden ansöks via e-post liikuntahyvitykset@kokkola.fi. Ange i meddelandet ditt namn och telefonnummer samt vilket kort du vill förlänga.

Utomhusplanernas omklädningsrum

I början av juni öppnas också utomhusplanernas omklädningsrum och sociala utrymmen. Staden rekommenderar dock att användarna i första hand tvättar sig i mån av möjlighet hemma efter träningen. Sällskap och föreningar ansvarar för att begränsningarna av sammankomster iakttas i den egna tränings- och tävlingsverksamheten.

Idrottsdirektör Lotta Nyqvist berättar att det har kommit många önskemål om att idrottsplatserna öppnas i maj. Samtidigt efterlyser hon att användarna tar eget ansvar då begränsningarna lättas. ”Här i Mellersta Österbotten har epidemin hållits under kontroll och vi har haft få sjukdomsfall. Det är dock ytterst viktigt att anvisningarna gällande hygienen och säkerheten iakttas då begräsningarna lättas. Vi strävar efter att hålla idrottsplatserna så trygga som möjligt för användarna och vi öppnar våra tjänster i mån av möjlighet.”

Badstränder

Stadens badstränder kan användas normalt. Vi önskar att badstrandsbesökare iakttar säkerhetsavstånd och hygienanvisningar också på stränderna. Trivseln ökar om alla samlar upp sitt skräp och slänger det i skräpkärl.

Bibliotek

Biblioteken öppnar stegvis fr.o.m. 1.6. Sommarens öppettider finns på webbsidan www.kokkola.fi/kirjasto.

Biblioteken önskar att kunderna helst väljer självbetjäning och undviker onödig vistelse i biblioteket. Material kan returneras via returluckan eller -automaten och material kan reserveras via webbiblioteket (anders.finna.fi), e-post eller telefon. Reserverat material kan hämtas på egen hand i reserveringshyllan och bibliotekens låneautomater är i bruk. Bibliotekets sammanträdes- och andra lokaler kan inte bokas för användning före 31.7.

Bibliotekets utställningar

Förbjudna, försvunna och förslitna (Karleby 400 – Läsesällskapet 220) 1 - 30.6.2020.

Forskningsamanuens Pertti Hyttinen har sammanställt en utställning om Karleby Läsesällskaps verksamhet och böcker.  

Kokkola Polaroid -fotoutställning 1-31.8.

Manu Kerola har tagit utställningens foton senaste sommar med en gammal Polaroid-kamera. Han söker skönhet i objekt i Karleby vilka glömts, håller på att försvinna och kanske upplevs som fula.

Museer

Museets objekt och utställningar öppnas stegvis. Museerna är öppna ti-sö 11-16, to 11-18. För personer som hör till riskgrupper fr 10-11.

2.6 - Pedagogiet och Lassanderska huset

11.6 -  ITE-museet, Ars longa Nordiska konstskolans kreativa atmosfär och 34-åriga verksamhet uppväcks i utställningen som visar konst av skolans lärare och elever, sida vid sida med alumners nyare verk.

18.6 – Rooska gården Karleby 400 – lyckan står den djärve bi. Under jubileumsåret berättar vi om Karlebys 400-åriga historia genom fascinerande personhistorier. Näringslivet och bildningen blomstrade i staden, där många av tidens pionjärer växte upp.

Stadshuset och kommundelskontoren

Kundbetjäningen fortsätter via telefon, e-post och elektroniska servicekanaler. Stadshuset ovh kommundelskontorer är stängda 6.-31.7.

Coronastöd och rådgivning till företag

Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK ger företag råd vid ansökan om coronastödet. Egenföretagare kan ansöka om coronastödet till 31.8. Mer information www.kosek.fi.

Iaktta allmänna anvisningar för hygien och sammankomster, kom ihåg skyddsavståndet!

  • Kom inte till en offentlig plats om du har sjukdomssymtom.
  • Iaktta lokalspecifika anvisningar
  • Undvik onödig närkontakt, håll ett skyddsavstånd på 1-2 m.
  • Coronaviruset sprids i första hand som droppsmitta. Rätt hostteknik och god handhygien förhindrar smittspridningen.

Allmänna sammankomstbegränsningar fr.o.m. 1.6

  • Sammankomster och offentliga tillställningar: högst 50 personer
  • Offentliga tillställningar för 51-500 personer kan ordnas inomhus/utomhus på ett område som är avgränsat om säkerheten kan säkerställas. Arrangören ansvarar för säkerheten. Se närmare anvisningar www.avi.fi

Uppdaterad 18.6.2020 | Skicka respons | Skriv ut