Du är här

Småhustomter för dem som har för avsikt att bygga 2020-2021

9.10.2020

Höstens utdelning av småhustomter börjar.

Vid denna gemensamma utdelning får tomter sökas bara av sådana fysiska personer som har för avsikt att bygga småhus för eget boende.

Ansökningstiden är 12.10.–30.10.2020. Ansökningar tas emot till kl. 16:00 sista ansökningsdagen (30.10.2020). Tomternas reserveringsordning lottas ut bland de som ansökt om en tomt. Den som är intresserad av flera tomter kan i ansökan lägga till flera tomter i intresseordning. Tidpunkten för ansökning av tomter för byggherrar och tomter för småhus som annars kommer till försäljning meddelas i ett senare skede.

Det finns 10 st nya byggklara småhustomter i Hangas i Storby.

Ingen kvartersplan kommer att uppgöras för dessa tomter.

Elektroniska blanketten för tomtansökan

I tomtfrågor betjänas ni av markanvändningsingenjör Niklas Nisula, tfn. 040 806 8453.

Karleby den 9 oktober 2020
KARLEBY STAD
Markområden

Uppdaterad 12.10.2020 | Skicka respons | Skriv ut