Du är här

Karleby stads reviderade byggnadsordning

1.7.2020

Den reviderade byggnadsordningen för Karleby stad har godkänts av stadsfullmäktige och trädde i kraft 1.7.2020. Byggnadsordningen hålls tillgänglig för allmänheten på stadens webbplats.


Upp

Uppdaterad 1.7.2020 | Skicka respons | Skriv ut