Du är här

Enkät - Broar vid Sundmun

19.2.2020

Enkäten kartlägger invånarnas åsikter om två broar för gång- och cykeltrafik vid Sundmun i området mellan Norraleden och Havsparken.  Svarstiden går ut 4.3.2020

https://app.maptionnaire.com/fi/7902/

Enkätens första del berör nuvarande s.k. Punainen silta-bron som numera är i mycket dåligt skick. Vid granskningen av bron 2018 konstaterades bl.a. att bron utgör en betydande trafiksäkerhetsrisk och den borde repareras helt och hållet allt från grunden inom två år. Bron uppfyller inte heller riktvärden vad gäller användbarheten (bl.a. längdlutningen, dvs. lutningen när man går upp på bron).

Enkätens andra del berör en eventuell ny bro söder om hamnbassängen. Bakgrunden till utredningen om en ny bro är utvecklingen av Havsparkens och Beckbrukets område, vilken ökar gång- och cykeltrafikens behov i området.

Uppdaterad 17.2.2020 | Skicka respons | Skriv ut