Du är här

Bildningsnämndens beslut om uttagande av avgifter inom småbarnspedagogiken under tiden 20.3 - 13.4.2020

2.4.2020

Bildningsnämnden har beslutat på sitt sammanträde 31.3.2020 att vårdnadshavarna erbjuds möjlighet till en avgiftsfri period under barnets frånvaro. Avgiften inom småbarnspedagogiken tas inte ut för april om förutsättningarna nedan uppfylls.

1. Barnet har inte alls deltagit i småbarnspedagogiken eller den småbarnspedagogik som behövs      utöver förskoleundervisningen under tiden 20.3–13.4.2020.

2. Vårdnadshavarna har meddelat om barnets frånvaro.

Om undantagssituationen förlängs förs ärendet i fråga om fortsättningen på nytt till nämnden för avgörande.

Avgiften för småbarnspedagogik för april faktureras i maj. De familjer som är berättigade till gottgörelse får ingen faktura i maj. Familjen behöver inte kontakta kontorstjänster för småbarnspedagogik för att få gottgörelse. Gottgörelsen görs på basis av de uppgifter om frånvaro föräldrarna meddelat enheten för småbarnspedagogik. I eventuella oklara situationer som gäller frånvaro kontakta daghemsföreståndaren eller familjedagvårdsföreståndaren direkt.

Observera att avgiften för mars (1–31.3.2020) tas ut normalt. Fakturan för mars skickas i april och fakturans förfallodag är 30.4.2020. Denna faktura ska betalas senast på förfallodagen.

Uppdaterad 2.4.2020 | Skicka respons | Skriv ut