Du är här

Bildningsnämndens beslut om uttagande av avgifter inom småbarnspedagogiken under tiden 14.4. - 13.5.2020

29.4.2020

Bildningsnämnden har beslutat på sitt sammanträde 28.4.2020 att vårdnadshavarna erbjuds möjlighet till en avgiftsfri period under barnets frånvaro. Avgiften inom småbarnspedagogiken tas inte ut för maj om förutsättningarna nedan uppfylls.

1. Barnet har inte alls deltagit i småbarnspedagogiken eller den småbarnspedagogik som behövs      utöver förskoleundervisningen under tiden 14.4–13.5.2020.

2. Vårdnadshavarna har i förväg meddelat om barnets frånvaro.

Om undantagssituationen förlängs förs ärendet i fråga om fortsättningen på nytt till nämnden för avgörande.

Ingen avgift tas ut för småbarnspedagogiken i maj även om barnet deltar i småbarnspedagogiken under tiden 14–31.5.2020. Förutsättningen för gottgörelse av avgiften för maj är att bildningsnämndens förutsättningar som nämns ovan uppfylls.

Avgiften för småbarnspedagogik för maj faktureras i juni. De familjer som är berättigade till gottgörelse får ingen faktura i juni. Familjen behöver inte kontakta kontorstjänster för småbarnspedagogik för att få gottgörelse. Gottgörelsen görs på basis av de uppgifter om frånvaro föräldrarna meddelat enheten för småbarnspedagogik. I eventuella oklara situationer som gäller frånvaro kontakta daghemsföreståndaren eller familjedagvårdsföreståndaren direkt.

Uppdaterad 11.5.2020 | Skicka respons | Skriv ut