Du är här

Karleby bildningsnämnd 28.4.

29.4.2020

Karleby bildningsnämnd beslutade på sitt sammanträde tisdag 28.4 att på grund av de rådande undantagsförhållandena tas ingen serviceavgift ut i maj av de familjer vars barn inte har deltagit i småbarnspedagogiken under tiden 14.4–13.5 och som har meddelat om detta på förhand.

Utveckling av stadens matproduktion

Vid samma sammanträde behandlades också utredningsarbetet som siktar till att utveckla matproduktionen. Utgångspunkterna för utredningsarbetet har varit behovet att utveckla matproduktionen, reformen av skolnätverket och pågående eller anhängiga skolbyggnadsprojekt. Målet är att producera smakliga måltider för skolor och daghem på ett ekonomiskt, ekologiskt och energieffektivt sätt. Medlemmarna i den arbetsgrupp som utfört utredningsarbetet har bestått av representanter för Stadsmiljö, bildningsväsendet och ekonomiförvaltningen. I olika skeden har också servicecheferna, kosthållscheferna och representanter för serviceköken deltagit i arbetet.

Arbetsgruppen föreslår på basis av utredningsarbetet att Karleby stads matproduktion börjar utvecklas stegvis enligt modellen med två produktionskök under ett tidsspann på 7–8 år. På sätt är det möjligt att reagera på effekterna av nativiteten och flyttningsrörelsen. Enligt förslaget ska ett produktionskök som producerar 3 000 måltider per dag ingå i projektet för allaktivitetshuset vid Biskopsbacken. Det andra produktionsköket skulle producera ca 5 000 portioner per dag. I beräkningen ingår alla specialkost som behövs. Områdesköket för Lucina Hagmans skola skulle producera 1 200 portioner per dag.

Den föreslagna modellen minskar matens kvalitetsvariationer och förbättrar matproduktionens funktionssäkerhet. Centrala utvecklingsobjekt i den nya verksamhetsmodellen är planeringen, styrningen och receptiken i fråga om produktionen. Modellen minskar mängden mattransporter. Också arbetets fysiska belastning minskar, vilket bidrar till att kökspersonalen orkar bättre i arbetet.

Uppdaterad 29.4.2020 | Skicka respons | Skriv ut