Du är här

Nytillsatta chefer 

9.1.2020

Inom bildningsväsendet har beslut fattats om följande val av chefer vars anställningsförhållanden inleddes 1.1.2020:  

Till chef för svenskspråkiga undervisningstjänster valdes pedagogie magister Ronnie Djupsund.

I den klasslärartjänst inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen till vilken hör att vara rektor för Ykspihlajan koulu tillsattes pedagogie magister Petri Kettu.

Uppgifterna för tf. ungdomsdirektören sköts i januari–februari av Susanna Lakanaho.

Uppdaterad 9.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut