Du är här

Terho Taarna började som Karleby stads bildningsdirektör 

4.8.2020

Karleby stads största sektor, bildningssektorn, fick i början av augusti 2020 en ny direktör, FM Terho Taarna. Den färska bildningsdirektören har tidigare arbetat som rektor för vuxen- och yrkesgymnasium i Karleby och länge också fungerat som ledamot i stadsfullmäktige. Tidigare bildningsdirektören Peter Johnson övergår till uppgiften som bildningsväsendets ledande sakkunnig.

I augusti inledde också FM Sanna Löfström sitt arbete som bildningsväsendets förvaltningschef. Löfström har tidigare arbetat bland annat som stadens arkivsekreterare och datahanteringsspecialist.


Kontaktinformation:

Bildningsdirektör Terho Taarna, 044 780 9254

Förvaltningschef Sanna Löfström, 050 5688 201

Bildningsväsendets ledande specialsakkunnig Peter Johnson, 050 340 0842

Uppdaterad 5.8.2020 | Skicka respons | Skriv ut