Du är här

Institutet för hälsa och välfärd följer med läget för coronavirusepidemin

27.2.2020

Institutet för hälsa och välfärd, dvs. THL följer i realtid med läget för coronavirusepidemin på sina webbsidor (länk https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19)

THL informerar följande

En epidemi orsakad av ett nytt coronavirus COVID-19 bröt ut i Kina i början av året. Viruset orsakar influensaliknande symtom i luftvägarna. En del smittade kan även drabbas av lunginflammation. De flesta som insjuknar uppvisar dock endast lindriga symtom.

THL följer med det internationella läget tillsammans med Europeiska sjukdomsmyndigheten ECDC och Världshälsoorganisationen WHO, utarbetar anvisningar för hälsovården och för laboratorier samt bedömer hälsoriskerna med anknytning till viruset och hur situationen eventuellt utvecklas.

Coronaviruset förorsakar en akut luftvägsinfektion. Symtom kan vara hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk och huvudvärk. 

Hittills har sammanlagt cirka 81 000 fall konstaterats, varav 3 000 utanför Fastlandskina. 

Situationen i Europa

  • Totalt cirka 380 fall har konstaterats i Europa.
  • Enligt aktuella uppgifter har fallen som konstaterats i Europa inte förknippats med betydande fortsatt smitta, men THL följer noggrant med situationen.  
  • I Italien utreder man för tillfället smittkedjor särskilt i regionen Lombardiet. Hittills har cirka 320 fall konstaterats. I flera länder har fall bland resande bekräftats som har samband med smittkedjor i Italien.    

Situationen i Finland 

  • Det är viktigt att utreda en eventuell infektion av coronaviruset hos alla personer som uppfyller kriterierna för provtagning i THL:s anvisning för hälsovården. I Finland har man hittills (24.2.2020) undersökt prover från cirka 30 patienter som uppfyller kriterierna för provtagning.
  • Ett laboratoriebekräftat fall av det nya coronaviruset (COVID-19) har hittills konstaterats i Finland i Lapplands sjukvårdsdistrikt och ett fall i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Inga fall av fortsatt smitta har konstaterats.
  • Fall är möjliga i Finland i samband med internationell rörlighet och turism. Det är viktigt att snabbt identifiera eventuella infektioner, så att man kan minska fortsatt smitta med effektiva bekämpningsåtgärder.
  • De finländska sjukhusen har god beredskap att forska i och behandla coronavirusinfektioner under isolerade förhållanden.
  • Kontrollera aktuella resemeddelanden på utrikesministeriets webbplats. Webbplatsen innehåller viktig information om resande och anvisningar för att göra en reseanmälan.

Upp

Uppdaterad 27.2.2020 | Skicka respons | Skriv ut