Du är här

Meddelanden 2020

Stadens sommarjobb 2021 kan sökas 18.1. - 28.2. (19.1.2021)

Stadens sommarjobb kan sökas i KuntaRekry 18.1. - 28.2.2021. Du kommer till KuntaRekry via Karleby stads webbplats. I år kan sommarjobb sökas av unga som är födda 2000 - 2004. Staden ger ca 250 unga Läs mera...

Klinikavgifter tas ibruk vid de kommunala smådjursmottagningarna (23.12.2020)

Läs mera...

Karleby stadsstyrelse 17.12.2020 (18.12.2020)

Stadsstyrelsen godkände under sitt sista sammanträde en kapitalinvestering på 50 000 euro till Kokkolan Urheilupuisto Oy. Stadsstyrelsen beslutade också om en investering på en miljon euro för att Läs mera...

Det kommunala sysselsättningsförsöket i Mellersta Österbotten startar i mars (17.12.2020)

En del av de arbetslösa arbetssökandena i Karlebyregionen som har varit TE-byråns klienter blir stadens klienter när det kommunala sysselsättningsförsöket inleds den 1 mars 2021. I Karlebyregionen Läs mera...

Öppethållningstider för stadens tillståndstjänst gällande jul och årsskiftet  (17.12.2020)

Stadens lovtjänst har annorlunda öppethållningstider p.g.a. julens helgdagar och nyåret. Kundbetjäning ges i första hand via telefon, epost och tidsbokning. Nedan finns ändringarna i Läs mera...

Coronabegränsningarna under accelerationsfasen gäller till den 10 januari (17.12.2020)

Karleby stads utvidgade ledningsgrupp samlades den 17 december för att fatta beslut om stadens coronabegränsningar i enlighet med riktlinjer som getts av Soites coronakoordinationsgrupp.Staden Läs mera...

Trafikplikt för fem inrikes flygrutter (17.12.2020)

Transport- och kommunikationsverket Traficom har beslutat att ålägga en allmän trafikplikt på fem rutter i hemlandet. Trafikplikterna gäller rutterna från Helsingfors till Joensuu, Jyväskylä, Läs mera...

Finska mästare och andra framgångsrika idrottare år 2020 (16.12.2020)

Karleby uppmärksammar årets finska mästare och andra framgångsrika idrottare med beaktande av koronatidens restriktioner, dvs. utan traditionell premieringsfest. Till jubileumsårets ära uppmärksammas Läs mera...

Inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu 9.12. (15.12.2020)

Inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu sammanträdde den 9 december. Arbetshälsoinstitutets expertutlåtande har presenterats under tillfällen som ordnats i november-december för Koivuhaan Läs mera...

Antti Isotalus minnesbok (11.12.2020)

En minnesbok öppnas vid stadshuset för den som önskar hedra minnet av avlidne stadsdirektör Antti Isotalus. Kondoleanserna kan antecknas i boken som finns i mötesrum D1.5. invid stadshusets kundtjänst Läs mera...

Skulpturhelheten i promenadcentrum färdig (11.12.2020)

Helheten med sex ljusskulpturer på Fabriksgatan ”Vardagsrummet i hemstaden” blev färdig när den sjätte ståltrådsskulpturen av skulptör Kaija Kontulainen placerades på sin plats i hörnet av Storgatan Läs mera...

Stadsfullmäktiges decembersammanträde måndag 14.12 (11.12.2020)

Karleby stadsfullmäktige sammanträder inkommande måndag, sammanträdet är det sista för 2020. På grund av coronaepidemin ordnas sammanträdet enligt hybridmodellen som redan blivit bekant, dvs. Läs mera...

Stadsstyrelsens sammanträde måndagen den 7 december 2020 (8.12.2020)

Stadsstyrelsen behandlade bland annat planläggningsöversikten för 2021. Stadsstyrelsen beslutade godkänna planläggningsöversikten som fungerar som planläggningsprogram samt att kungöra den och hålla Läs mera...

Stadens anvisningar och rekommendationer i accelerationsfasen preciseras (4.12.2020)

Mellersta Österbottens covid-19-myndighetsgrupp har den 3 december preciserat anvisningarna och rekommendationerna som gäller i Soites område i enlighet med anvisningar från social- och Läs mera...

Stadens uppdaterade rekommendationer för verksamhet i motions- och hobbylokaler (3.12.2020)

Mellersta Österbottens covid-19-myndighetsgrupp konstaterade den 29 november att regionen övergått från coronaepidemins utgångsnivå till accelerationsfasen. Myndighetsgruppen för covid-19 har Läs mera...

Karleby stads utvidgade ledningsgrupp sammanträder på eftermiddagen på grund av nya coronabegränsningar (3.12.2020)

På grund av Soites nya coronabegränsningar kommer Karleby stads utvidgade ledningsgrupp att sammanträda senare på eftermiddagen. Den utvidgade ledningsgruppen kommer att diskutera och dra upp Läs mera...

KOSEK och staden intensifierar samarbetet (1.12.2020)

Karleby stad och KOSEK intensifierar ytterligare sitt samarbete. Syftet är att stärka den livskraftiga och företagarvänliga staden i en allt hårdare konkurrens.  KOSEK har producerat tjänster för Läs mera...

Mellersta Österbotten har gått in i accelerationsfasen (30.11.2020)

Mellersta Österbottens covid-19-myndighetsgrupp konstaterade söndagen 29 november att regionen övergått från coronaepidemins utgångsnivå till accelerationsfasen.Karleby stads utvidgade ledningsgrupp Läs mera...

Staden utredde utsikterna för småbarnspedagogiken 2020 - 2026 (30.11.2020)

Karlebys bildningssektor och stadsmiljösektor har under innevarande år utarbetat en lägesbild för nätverket för småbarnspedagogik. Lägesbilden utgår från tidigare utredningar och bedömningar av de Läs mera...

Stadsstyrelsen sammanträder 30.11 (27.11.2020)

På sitt sammanträde den sista november behandlar stadsstyrelsen bland annat det kommunala sysselsättningsförsöket. Ett avtal ingås med kommunerna som ingår i försöksområdet, TE-byrån, NTM-centralen Läs mera...

Njut av naturen och utflyktsrutterna – parkera inte bilen i skogen! (27.11.2020)

I år har stadens natur- och rekreationsobjekt blivit allt populärare. För att det ska vara tryggt och trevligt för alla att vistas i områdena vill vi påminna om rätt parkering och hur man ska uppföra Läs mera...

Kuten Kola snart med på kampanjprodukter  (24.11.2020)

Förra veckan skymtade kuten Kola för första gången på stadens sociala medier. Den lyfte med en gång Karleby upp i rubrikerna och i memes på sociala medier. Stadens marknadsförings- och Läs mera...

Ung i Karleby-priset 2020 (20.11.2020)

Karleby stads bildningsnämnd delar årligen ut Ung i Karleby-priset till en person eller ett samfund i Karleby som har främjat ungas välmående, delaktighet eller aktivitet i Karleby. Ung i Läs mera...

Stadsstyrelsen måndag 23.11 (20.11.2020)

På sitt sammanträde på måndag kommer stadsstyrelsen att bl.a. behandla ekonomirapporten för oktober samt ge ett utlåtande eller en kommentar till åtgärdsprogrammet kompetent arbetskraft till Mellersta Läs mera...

Konstituerande möte för barnens påverkansgrupp 18.11.2020 (19.11.2020)

Ett prioritetsområden i Karlebys utvecklingsarbete Barnvänlig kommun är att främja av barns och ungas delaktighet. I januari 2020 ordnades val vid samtliga skolor med årskurs 1–6 där det valdes Läs mera...

Anvisningar för bekämpning av råttor (18.11.2020)

Miljöhälsovården och miljöskyddet har fått många anmälningar om råttobservationer från personer som bor på Uleåvägen och Lundvägen på området mellan Pensarbacken och Biskopsbacken. En karta över Läs mera...

Stadsfullmäktiges budgetsammanträde  (17.11.2020)

Karleby stadsfullmäktige sammanträdde måndagen den 16 november för att behandla beskattningen och budgeten för 2021. På föredragningslistan fanns också en treårig understödsplan för kulturinrättningar Läs mera...

Båthusens arrendatorer hörs om arrendeprinciperna (17.11.2020)

Stadsstyrelsen i Karleby beslutade att båthusens arrendatorer hörs om arrendeprinciperna enligt beslutet. Svara på enkätet senast den 2 december. Läs mera...

TTL:s expertutlåtande om situationen med inomhusluften i Koivuhaan koulu färdigställdes (16.11.2020)

Koivuhaan Palvelukeskus Oy beställde ett expertutlåtande av Arbetshälsoinstitutet (TTL) i vilket bedöms faktorer som inverkar på inomhusluftförhållanden i Koivuhaan koulu och servicecentret samt dessa Läs mera...

Skog gallras i Bredviken – de som rör sig på området under arbetets gång uppmanas till försiktighet  (10.11.2020)

Karleby stad gallrar skog i Bredvikens område från och med onsdagen den 11 november. Arbetet beräknas pågå i ca fyra veckor. Maskinarbetet utförs av Metsä Group. De områden som ska gallras märks ut i Läs mera...

Cirkulationsplatsen i Lottelund är klar, arbetet med Evenemangsparken inleds (4.11.2020)

Cirkulationsplatsen i Lottelund, i korsningen av Norra leden och Gamla Varvsvägen, färdigställdes enligt tidsplanen i slutet av oktober. Erfarenheterna av användningen av cirkulationsplatsen har varit Läs mera...

Sanna-Mari Levijoki blir Karleby stads sysselsättningschef  (28.10.2020)

Sanna-Mari Levijoki har valts till Karleby stads nya sysselsättningschef. Hon övergår till tjänsten från uppgiften som verkställande direktör för Kokkotyö-stiftelsen.Till en början kommer arbetet som Läs mera...

Stadsstyrelsens sammanträde 26.10. (27.10.2020)

Under sammanträdet behandlas bland annat förnyandet av arrendeavtalen för båthusen vid Sundmun. En detaljplan har utarbetats för området som säkerställer att områdets användningsändamål inte ändras Läs mera...

Karlebys nya varumärke tar sats från historia, hav och internationalism  (27.10.2020)

Planeringen av Karlebys nya varumärke inleddes i början av året och har nu slutförts. Syftet med varumärkesarbetet var att hitta de styrkor och de budskap som behövs för att stärka både attraktions- Läs mera...

Budgeten 2021 - stadsstyrelsens förslag (23.10.2020)

Kaupunginhallitus kävi talousarviosta perusteellisen ja yksityiskohtaisen keskustelun kahden päivän aikana. Esillä olivat erityisesti henkilöstöasiat, verotuskysymykset, koronan vaikutukset talouteen Läs mera...

Ändringar i tidsbegränsningarna för parkering i centrum (22.10.2020)

I dag den 22 oktober har man på parkeringsområdena i centrum börjat ändra tidsbegränsningsmärkena inom det område som omges av Karlebygatan, Järnvägsgatan, Gustav Adolfs gata och Torggatan. Läs mera...

Roskaruka i aktiv användning året om (20.10.2020)

I september 2020 bad vi användarna via en enkät berätta om sina erfarenheter och önskemål beträffande Roskaruka näridrottsplats. Svaren utnyttjas vid utvecklingen av området. Det var totalt över 800 Läs mera...

Staden förbereder sig på att utöka distansarbete (19.10.2020)

Möjligheterna att jobba på distans utökas i Karleby stadsorganisation i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Med övergången till distansarbete vill man trygga stadens service vid utbredning Läs mera...

Stadsfullmäktige sammanträder på måndag 19.10.2020 (19.10.2020)

Stadsfullmäktiges sammanträde börjar på måndag kl. 18.00 och kan följas som direktsändning på stadens YouTube-kanal. Läs mera...

Meddelande av inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu 5.10.2020 (6.10.2020)

Inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu sammanträdde på måndag 5 oktober. På sammanträdet konstaterades att reparationsarbetena, vilka avbröts då höstterminen började, kommer att slutföras under Läs mera...

Rekommendation att använda munskydd i gymnasierna i Karleby (5.10.2020)

Soite rekommenderar starkt omfattande användning av munskydd i offentliga rum, butiker samt när ärenden uträttas på andra ställen utanför hemmet. Munskyddsrekommendationen gäller också gymnasier och Läs mera...

Upptrappningsfasens maskrekommendation i kraft (5.10.2020)

Det har konstaterats sammanlagt åtta nya coronavirussmittor under veckoslutet i Soites område. Fem av de smittade bor i en kommun som hör till Soites område. Största delen av smittorna hör till den Läs mera...

Stadsstyrelsen sammanträder måndag 5.10 (2.10.2020)

Vid sitt första sammanträde i oktober kommer stadsstyrelsen att behandla bl.a. detaljplanerändringen för Biskopsbackens allaktivitetshus. Detaljplaneändringen påbörjades år 2018 i samband med Läs mera...

Stadsfullmäktige beslöt grunda ett bolag för utvecklingen av idrotts- och evenemangsparken (29.9.2020)

På Karleby stadsfullmäktiges sammanträde på måndag 28.9 hördes över 20 anföranden då beslut fattades om utvecklingen av idrotts- och evenemangsparken. Man tog speciellt upp oron för ökade kostnader Läs mera...

Översikt av coronavirusläget 28.9.2020 (28.9.2020)

Enligt Soite har inga nya positiva testresultat konstaterats hittills i anslutning till coronavirusexponeringen i Chydenius skola. Situationen vid Chydenius skola har varit lugn på måndag.  Läs mera...

Soite fortsätter utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade  (27.9.2020)

Soite delar i första hand ut ansiktsmasker i tyg, fyra stycken per person. Med maskerna delas också ut anvisningar om korrekt användning och tvättning av ansiktsmasker. Största delen av Läs mera...

Lägesöversikt 27.9 vad gäller coronavirusexponeringen i Chydenius skola. (27.9.2020)

Alla elever i årskurs 3 och 4 i Chydenius skola samt deras vårdnadshavare har kontaktats och eleverna har testats på söndagen. Också lärarna och skolgångshandledarna i dessa klasser har testats. Läs mera...

Två ny fall av coronavirussmitta i Karleby som lett till massexponering  (26.9.2020)

Två nya fall av coronavirussmitta har konstaterats i Karleby. Den ena smittan har lett till massexponering. Smittan som lett till massexponering har konstaterats hos en elev i Chydenius skola. De Läs mera...

Stadsfullmäktige sammanträder på måndag 28.9.2020 (25.9.2020)

På föredragningslistan till fullmäktiges andra sammanträde i september finns bland annat mellanbedömningen av stadsstrategin samt fortsatt utveckling av idrotts- och evenemangsparken. Helheten med en Läs mera...

Donnerska skolanin kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä (25.9.2020)

Inomhusluftarbetsgruppen för Donnerska skolan höll ett sammanträde 17.9 och behandlade enkäter som genomförts om inomhusluften. Arbetshälsoinstitutet (TTL) genomförde en enkät om inomhusluften med Läs mera...

Meddelande  17.9.2020 (17.9.2020)

Skolornas och daghemmens dörrar låstes i Karleby centrum som en säkerhetsåtgärd i dag torsdag 17.9 på eftermiddagen på grund av en hotande situation i centrum. Polisen fick uppgifter om att en Läs mera...

Karleby Turismfyr till Kristiina Teerikangas (11.9.2020)

Karleby Turismfyr tilldelas i år Kristiina Teerikangas. Utmärkelsen överräcks vid stadens premieringstillfälle fredag 11.9.2020. Läs mera...

Karleby stads förtjänstmedaljer 2020 (11.9.2020)

Förtjänstmedaljer tilldelas personer som på ett förtjänstfullt sätt betjänat sin hemstad. Medaljerna överräcks på stadens premieringsfest den 11 september 2020 kl. 15 i Karlebysalen.Förtjänstmedaljer Läs mera...

Stadsstyrelsen behandlar evenemangsparken och hybridarenan 14.9. (10.9.2020)

Karleby stadsstyrelse ska behandla idrotts- och evenemangsparken samt helheten som gäller hybridarenan nästa vecka på måndag. Stadsstyrelsen har fått de utlåtanden som begärts av stadsstrukturnämnden Läs mera...

Arbetet med cirkulationsplatsen i Lottelund framskrider (10.9.2020)

I korsningen av Norra leden och Gamla Varvsvägen byggs som bäst en cirkulationsplats och arbetet framskrider enligt tidtabellen. De första delarna har redan fått asfaltbeläggning och Läs mera...

Jubileumsårets pärlor lyftes fram på stadsfullmäktiges sammanträde (9.9.2020)

Karleby stadsfullmäktige sammanträdde på måndag 7 september i Karlebysalen, exakt 400 år efter att staden grundades. Trots att allmänheten på grund av samlingsbegränsningar inte hade möjlighet att Läs mera...

Stadsstyrelsens sammanträde 7.9. kan följas via livestream (7.9.2020)

På måndag 7.9. har allmänheten möjlighet att följa Karleby stadsfullmäktiges sammanträde via livestream på webben.  Läs mera...

Översikt över coronalaget 4.9.2020 (4.9.2020)

En rekommendation om att använda ansiktsmask i Mellersta Österbotten har trätt i kraft 3.9. Användning av ansiktsmask rekommenderas för personer som är över 15 åri kollektivtrafiken,när man söker sig Läs mera...

Inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu 3.9.2020 (4.9.2020)

Inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu sammanträdde torsdagen den 3 september. I skolfastigheten har tilläggsutredningar som definierats av arbetshälsoinstitutet (TTL) utförts under juli och Läs mera...

Rekommendationen om att använda munskydd träder i kraft i Mellersta Österbotten (3.9.2020)

Soite informerar att en rekommendation om att använda munskydd råder i Mellersta Österbottens landskap. Trots att situationen är lugn i området, är det sannolikt att det förekommer enskilda Läs mera...

Lucina Hagman -priset (1.9.2020)

Karleby stad delar ut det första Lucina Hagman-priset sitt 400-jubileumsår till ära. Med priset vill Karleby föra vidare arvet efter Kelviåbördiga Lucina Hagmans pedagogiska filosofi. Prisets Läs mera...

Karleby får UNICEF:s erkännande Barnvänlig kommun (1.9.2020)

Finlands UNICEF har beviljat Karleby stad erkännandet Barnvänlig kommun. Utvecklingsarbetet inleddes 2017 i Karleby.  Läs mera...

Lokalförsvarsövningen Karleby 20 syns i staden och närområden (31.8.2020)

Lokalförsvarsövningen Karleby 20 pågår hela veckan och kommer att synas i stadsbilden i Karleby den 7–11 september. Syftet med övningen är att testa såväl de lokala truppernas verksamhet som Läs mera...

Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade inleds i Soite (27.8.2020)

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite inleder utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade måndagen 31.8.2020. Läs mera...

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utvärdera flygförbindelserna till Karleby (24.8.2020)

Kommunikationsministeriet har 21 augusti tillsatt en arbetsgrupp som ska utvärdera hur flygförbindelserna till flygplatserna i Karleby, Joensuu, Kajana, Kemi och Jyväskylä ska tryggas. Samtidigt Läs mera...

Utbyggnad av Storby allaktivitetshus och namngivning av Konsthuset Renlund på stadsstyrelsens föredragningslista nästa måndag (21.8.2020)

Karleby stadsstyrelse behandlar måndagen den 24 augusti bland annat valet av entreprenör för utbyggnaden av Storby allaktivitetshus. Utbyggnaden baserar sig ett beslut från 2017 om servicenätverket Läs mera...

Stadsstyrelsens sammanträde 17.8 (18.8.2020)

Karleby stadsstyrelse beslutade på måndagens sammanträde begära utlåtanden av bildningsnämnden och stadsstrukturnämnden om idrotts- och evenemangsparken. Efter att utlåtandena inkommit kommer ärendet Läs mera...

Karleby tar emot kvotflyktingar i början på hösten (18.8.2020)

Karleby tar planenligt emot årets kvotflyktingar under hösten. Sammanlagt 15 flyktingar från Syrien flyttar in i bostäder som reserverats för familjerna. Soites integrationstjänster svarar för Läs mera...

Den fortsatta utvecklingen av Karlebys idrotts- och evenemangspark framskrider (14.8.2020)

Karleby som firar 400-årsjubileet av sitt grundande utvecklar en idrotts- och evenemangspark som kopplas till Karlebys nationalstadspark invid Stadssundet.Den färdiga Idrotts- och evenemangsparken Läs mera...

Reparationsarbetet i Kieppi i museikvarteret fortskrider (14.8.2020)

Reparationen av eldhärjade Karleby naturhistoriska museum Kieppi fortskrider. De delar av byggnaden som inte kan repareras avlägsnas och byggnadens för stadsbilden viktiga karaktär bevaras genom Läs mera...

Skolarbetet inleds i Karleby onsdag 12 augusti (12.8.2020)

Skolarbetet inleds i höst i Karlebys grundskolor och gymnasier onsdag 12 augusti. I yrkesläroanstalter har undervisningen redan börjat förra veckan.  Läs mera...

Karleby stadsstyrelse sammanträdde 11.8.2020 (12.8.2020)

Stadsstyrelsen antecknade ekonomirapporten 1–6/2020 för kännedom. Dessutom fördes remissdebatt om den planerade utvecklingen av och de planerade förändringar inom sektorerna som hänför sig till Läs mera...

Inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu 6.8.2020 (7.8.2020)

Inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu gick under sitt möte torsdagen den 6 augusti igenom ytterligare utredningar av skolbyggnaden och tidtabellen för dem. Utgående från arbetshälsoinstitutets Läs mera...

Inledning av skolarbete (5.8.2020)

Karleby stads förskolor, grundläggande utbildning och gymnasier / svenskspråkig undervisning:Läsårets arbete inleds vid Karleby stads svenskspråkiga skolor, klasserna 1–6 i den grundläggande Läs mera...

Terho Taarna började som Karleby stads bildningsdirektör  (4.8.2020)

Karleby stads största sektor, bildningssektorn, fick i början av augusti 2020 en ny direktör, FM Terho Taarna. Den färska bildningsdirektören har tidigare arbetat som rektor för vuxen- och Läs mera...

Vattenmusikalen Dansande vatten lyser upp Karlebys jubileumsvecka                  (3.8.2020)

Under jubileumsveckan, som startar från den traditionella Veneziadhelgen och fortsätter ända fram till Karlebys 400-årsjubileumsdag den 7 september, får vi njuta av den unika vattenmusikalen Dansande Läs mera...

Stadens fakturor kan också betalas via e-faktura eller direktbetalning (3.8.2020)

Staden vill bidra till att användningen av e-fakturabetalning blir vanligare. Du kan beställa en e-faktura i din nätbank för att betala avgifter som staden tar ut för tomtarrende, småbarnspedagogik Läs mera...

De skickade brev till de äldre som inte svarade eller inte kunde nås hade ett felaktigt telefonnummer (16.7.2020)

De skickade brev till de äldre som inte svarade eller inte kunde nås hade ett felaktigt telefonnummer. Vi beklagar det inträffade. Det rätta telefonnumret är: 044 780 9253. En anmälan om oro över Läs mera...

Karleby stads reviderade byggnadsordning (1.7.2020)

Den reviderade byggnadsordningen för Karleby stad har godkänts av stadsfullmäktige och trädde i kraft 1.7.2020. Byggnadsordningen hålls tillgänglig för allmänheten på stadens webbplats. Läs mera...

Inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu, meddelande 25.6.2020 (26.6.2020)

Inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu sammanträdde torsdagen den 25 juni. I sammanträdena deltar i fortsättningen också representanter för vårdnadshavarna som valts av föräldrarådet. Läs mera...

Nya biljettyper i stadstrafiken i Karleby från och med juli (26.6.2020)

Nya biljettyper tas i bruk i stadstrafiken i Karleby från 1.7. De nya biljettyperna ärKarleby stadsbiljett Karleby värdebiljett ochFpa:s skolresestödbiljett och biljett för grundskolelever. Läs mera...

Stadsstyrelsens sammanträde 24.6.2020 (25.6.2020)

Stadsstyrelsen beslöt på sitt sammanträde på onsdag om försäljning av huvudbyggnaden och bastubyggnaden i Trullö semesterby till de högst bjudande. Försäljningen gäller bara byggnaderna, semesterbyns Läs mera...

Karleby stadsstyrelses sammanträde 22.6 (23.6.2020)

Avtalet om stadstrafik med Pohjolan Matka / Antti Kangas Oy godkändes på måndag på stadsstyrelsens sammanträde. Det nya trafikföretaget tar över stadstrafiken fr.o.m. onsdag 1 juli. Sommarturerna körs Läs mera...

Stadstrafiken i Karleby förnyas från 1.7.2020 (23.6.2020)

Pohjolan Matka / Antti Kangas Oy börjar trafikera stadstrafiken i juli 2020. Läs mera...

Förnyandet av Karleby stads varumärke fortskrider (17.6.2020)

Projektet i anslutning till Karleby stads nya varumärke har fortskridit trots coronavåren. Konkurrensutsättningarna gjordes i slutet av år 2019 och arbetet kunde inledas i januari. Under våren har Läs mera...

Stadsfullmäktiges sammanträde  15.6. (16.6.2020)

Karleby stadsfullmäktige sammanträdde sista gången före semestern på midsommarveckans måndag. I föredragningslistan ingick stadens bokslut, revisionsberättelse, utvärderingsberättelse och Läs mera...

Enkäten om skateplatsen i Kelviå lyfte fram önskemålet om betong (15.6.2020)

Enkäten på våren om skateplatsen i Kelviå gav planerarna en lång önskelista av användarna. Nästa 100 aktiva användare av skateplatser svarade på enkäten. Svar kom av personer som åker skateboard, Läs mera...

 Ståltrådsskulpturerna och planteringarna på Fabriksgatan berättar om Karleby (15.6.2020)

”Vardagsrummet i hemstaden” på Fabriksgatan består av unika ståltrådsskulpturer av Kaija Kontulainen från Kelviå. De ger liv åt Karlebybornas gemensamma vistelseområde året om. Under den mörka Läs mera...

Stadsstyrelsens sammanträde 8.6.2020 (10.6.2020)

Karleby stadsstyrelse godkände försäljningen av Vittsar skola via auktion till högstbjudande. Försäljningen av fastigheter som inte längre används utgår från stadens målinriktade lokalitetsplan och en Läs mera...

Inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu sammanträdde 5.6.2020 (8.6.2020)

Inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu sammanträdde fredagen den 5 juni.Arbetshälsoinstitutets (TTL) arbete med att utreda problemen med inomhusluften i Koivuhaan koulu inleddes med ett Läs mera...

Verksamheten i Vingen päiväkoti inleds i november (5.6.2020)

I del E i fastigheten vid VIngegatan renoveras permanenta utrymmen för daghemsbruk. Daghemmet Vingen päiväkoti inleder sin verksamhet i de renoverade lokalerna i november. Besöksadressen är Roosgatan Läs mera...

Våtmarken i Kyrklund blir nytt närnaturområde som ska också förbättra vattenkvaliteten i Sundet (4.6.2020)

Stadssundet, dvs. Sundet, som går genom Karleby centrumområde har uppgrundats till följd av landhöjning och förändrats från ett brett havssund till sitt nuvarande tillstånd. För att förbättra Läs mera...

Stadsstyrelsens sammanträde 1.6.2020 (3.6.2020)

Karleby stadsstyrelse behandlade på måndag på sitt sammanträde budgetramen och ekonomiplanen 2022 - 2023. Stadsstyrelsen godkände både ramen och planen. Budgetramen ses över i augusti ifall Läs mera...

Stadsmiljö bygger och sanerar på sommaren  (29.5.2020)

På sommaren saneras och byggs många gator och leder för gång- och cykeltrafik. Läs mera...

Karleby stads budgetram 2021 uppdateras på coronaepidemins villkor (29.5.2020)

Karleby bereder budgetramen 2021 under förhållanden som förändrats radikalt. Det ekonomiska läget försvagas av coronaepidemin och av att de begränsningar som utfärdats för att bromsa epidemin Läs mera...

Arbetshälsoinstitutets expertarbete för att utreda inomhusluftsituationen vid Koivuhaan koulu inleddes (29.5.2020)

Arbetet med att utreda inomhusluftproblemen vid Koivuhaan koulu fortsätter i samarbete med Arbetshälsoinstitutets (TTL) expertgrupp. I TTL:s uppdrag ingår att bekanta sig med och utvärdera materialet Läs mera...

Mattvättanläggningen i Yxpila (28.5.2020)

Mattvättanläggningen i Yxpila öppnas den 28.5.2020. Läs mera...

Förslag till mottagare av Lucina Hagman-priset (27.5.2020)

Det första Lucina Hagman-priset delas ut år 2020 då Karleby stad firar sitt 400-årsjubileum. Priset delas ut i syfte att föra vidare arvet efter Lucina Hagmans pedagogiska filosofi genom att Läs mera...

Badcentret VesiVeijari och många andra offentliga tjänster öppnar sina dörrar i början av juni  (27.5.2020)

Karleby öppnar tjänster, bibliotek och idrottsanläggningar allteftersom coronabegränsningarna avvecklas. Då lokaler och tjänster öppnas ska särskild uppmärksamhet fästas vid anvisningar gällande Läs mera...

Stadsstyrelsens sammanträde 25.5.2020 (26.5.2020)

Karleby stadsstyrelse sammanträdde måndagen den 25 maj. Vid sammanträdet fördes bl.a. remissdebatt om ramarna för ekonomiplanen och behandlades revisionsberättelsen för 2019, koncernrapporten och Läs mera...

Livesändning av stadsfullmäktiges sammanträde (19.5.2020)

På måndag 18.5. hade allmänheten för första gången möjlighet att följa Karleby stadsfullmäktiges sammanträde via livestream på webben. Livesändningen hade som mest drygt 50 åskådare. Läs mera...

Närundervisningen i förskolan och inom den grundläggande utbildningen startade igen i Karleby (15.5.2020)

I enlighet med statsrådets riktlinjer återgick man till närundervisning inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i går den 14 maj 2020. Undervisningsarrangemangen hade ändrats Läs mera...

Halkokari strand / Nya hyrestomter (14.5.2020)

Hyrestomter på KL- och KPR-kvartersområden för affärs‐ och servicebyggnader samt byggnader som betjänar turism kan sökas fritt  Läs mera...

Stadsstyrelse valde nya bildningsdirektör (12.5.2020)

Karleby stadsstyrelse valde  stadens nya bildningsdirektör på sitt sammanträde på måndag 11.5. Den nya bildningsdirektören FM Terho Taarja tillträder tjänsten i början av augusti. Läs mera...

Meddelande av inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu (11.5.2020)

Inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu sammanträdde på onsdag 6 maj. På sammanträdet behandlades utredningen som Koivuhaan Palvelukeskus Oy beställt av Arbetshälsoinstitutet (TTL). Läs mera...

Sommarklubb för elever i årskurs 1-3  (8.5.2020)

Karleby stads ungdoms- och utbildningstjänster ordnar en sommarklubb för elever i årskurs 1-3 under tiden 1-18 juni i allaktivitetshuset i Storby. Klubbtiden är vardagar kl. 7.45-16.00. Läs mera...

Utlåning av material från biblioteket från och med 11.5 (7.5.2020)

Måndag 11.5 börjar Karleby stadsbibliotek erbjuda avhämtning med självbetjäning under begränsade öppettider. Det betyder att du själv kan hämta reserverat material och lämna in material. Bibliotekets Läs mera...

Karleby förbereder en kontrollerad avveckling av coronabegränsningar (5.5.2020)

Karleby förbereder en kontrollerad avveckling av coronabegränsningar i enlighet med de riktlinjer som statsrådet drog upp på måndag kväll. Begränsningar upphävs och lättas stegvis med beaktande av Läs mera...

Karleby förbereder sig på att öppna skolorna (30.4.2020)

Karleby stads utvidgade ledningsgrupp sammanträdde på torsdag morgon 30.4 för att behandla de nya riktlinjer som statsrådet fattade beslut om på onsdag. Enligt dem återgår den grundläggande Läs mera...

Hur inverkar coronaviruspandemin på Karlebys budget 2020? (29.4.2020)

Karleby stad har gett sin första helhetsbedömning av hur den världsomfattande coronaviruspandemin inverkar på budgeten 2020. Redan nu står det klart att stadsfullmäktige måste fatta nya beslut om Läs mera...

Karleby bildningsnämnd 28.4. (29.4.2020)

Karleby bildningsnämnd beslutade på sitt sammanträde tisdag 28.4 att på grund av de rådande undantagsförhållandena tas ingen serviceavgift ut i maj av de familjer vars barn inte har deltagit i Läs mera...

Bildningsnämndens beslut om uttagande av avgifter inom småbarnspedagogiken under tiden 14.4. - 13.5.2020 (29.4.2020)

Bildningsnämnden har beslutat på sitt sammanträde 28.4.2020 att vårdnadshavarna erbjuds möjlighet till en avgiftsfri period under barnets frånvaro. Avgiften inom småbarnspedagogiken tas inte ut för Läs mera...

Stadsfullmäktige sammanträdde 27.4 (28.4.2020)

Karleby stadsfullmäktige sammanträdde på måndagskväll. Fullmäktige godkände ändringar i stadens förvaltningsstadga samt instruktionerna för Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk Läs mera...

Uppdatering om coronavirusepidemin  27.4.2020 (27.4.2020)

Iakttagandet av samlingsbegränsningarna för att bromsa spridningen av coronapandemin påverkar också evenemang som arrangeras av Karleby stad. Staden har beslutat ställa in och/eller skjuta framåt egna Läs mera...

Stadsstyrelsens sammanträde 20.4.2020     (22.4.2020)

Karleby stadsstyrelse beslöt på sitt sammanträde på måndag att områden kring Halkokari och Sundstrand kan sökas fritt. De tre områden som kan sökas finns vid Sundstrand invid s.k. Pususilta samt i Läs mera...

Meddelande från inomhusluftsarbetsgruppen för Koivuhaan koulu  (17.4.2020)

Arbetet med att reda ut problemen med inomhusluften i Koivuhaan koulu fortsätter. I de utförda undersökningarna av konstruktionerna har inga orsaker till symtomen hittats (till exempel fuktskada eller Läs mera...

Ankarteamets verksamhet tas ut på fältet under undantagsperioden (17.4.2020)

Målet med ankarverksamheten är att främja barns och ungas välbefinnande och förebygga utslagning genom tidigt ingripande och mångprofessionellt samarbete. Karlebys ankarteam består av polisen, Läs mera...

Karleby stads permitteringsmeddelanden gäller högst 322 anställda (15.4.2020)

Samarbetsförhandlingarna som staden inledde i slutet av mars på grund av coronaläget har fortskridit enligt tidsplanen. Som ett resultat av förhandlingarna på tisdag 14.4 kommer meddelande om Läs mera...

Updatering om coronavirusepidemin 9.4. (9.4.2020)

Begränsningarna inom småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen fortsätter fram till den 13 majStatsrådet fortsätter begränsningarna i närundervisningen inom alla skolstadier. Läs mera...

Stadsstyrelsens sammanträde 6.4.2020 (7.4.2020)

Karleby stadsstyrelse beslöt på sitt sammanträde på måndag bland annat om utdelning av skolmat till elever i distansundervisning inom grundläggande utbildning. Utdelningen börjar i enlighet med Läs mera...

Utdelning av skolmat till elever i distansundervisning inom grundläggande utbildning  (7.4.2020)

Utdelningen av skolmat till elever i distansundervisning inom grundläggande utbildning startar efter påsken på fredag 17.4 då de första portionerna delas ut.  Läs mera...

Beviljande av coronastöd till egenföretagare i Karleby (5.4.2020)

Karleby stad och Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK har under veckoslutet berett processen enligt vilken egenföretagare beviljas coronastöd som finansieras av staten i enlighet med de riktlinjer som Läs mera...

Utdelningen av skolmat torde börja i Karleby efter påsken (3.4.2020)

Utdelningen av skolmat till grundskolelever i distansundervisning fördröjs. Behovet av skolmat var större än beräknat och därför måste de praktiska arrangemangen ses över. Även leveransen av råvaror Läs mera...

Stöd till företag ska lindra konsekvenserna av coronavirusepidemin (2.4.2020)

Situationen har ändrats snabbt och ändrat verksamhetsbetingelserna för många branscher. För tillfället är det ännu svårt att uppskatta hur långvariga och bestående konsekvenserna är, men det är klart Läs mera...

Stadsstyrelsens sammanträde 31.3 (2.4.2020)

Karleby stadsstyrelse godkände på sitt sammanträde på tisdag förändringarna i stadens förvaltningsstadga och lade både instruktionen för Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk och Läs mera...

Bildningsnämndens beslut om uttagande av avgifter inom småbarnspedagogiken under tiden 20.3 - 13.4.2020 (2.4.2020)

Bildningsnämnden har beslutat på sitt sammanträde 31.3.2020 att vårdnadshavarna erbjuds möjlighet till en avgiftsfri period under barnets frånvaro. Avgiften inom småbarnspedagogiken tas inte ut för Läs mera...

Utdelning av skolmat till barn och unga i distansundervisning  (1.4.2020)

Tisdag 7.4 kommer Karleby att börja dela ut skolmat till de barn och unga i distansundervisning som behöver det. Med utdelningen av skolmat vill staden för egen del sörja för barns och ungas Läs mera...

Coronaviruset en utmaning för näringslivet även i Karleby  (30.3.2020)

Den snabbt ändrade situationen har förändrat verksamhetsförutsättningarna för många branscher. Det är ännu svårt att bedöma hur långa och bestående konsekvenserna av viruset är, men det är säkert att Läs mera...

Karleby stads bokslut 2019 (30.3.2020)

Karleby stads bokslut visade ett underskott på 2 493 117 euro. De största orsakerna till det svaga resultatet var den accelererande ökningen av utgifterna för social- och hälsovården (+5,7 procent) Läs mera...

Småbarnspedagogiska tjänster då undantagssituationen fortsätter  (27.3.2020)

Karleby erbjuder fortfarande småbarnspedagogiska tjänster och förskoleundervisning till alla familjer som behöver tjänsterna. Vid normala förhållanden används de kommunala småbarnspedagogiska Läs mera...

Stöd till företag också under undantagsförhållanden (25.3.2020)

Det undantagsförhållande som coronavirusepidemin har orsakat och den ändrade lagstiftningen är krävande för företag på alla håll i Finland. Karlebynejdens utveckling Ab KOSEK arbetar också under Läs mera...

Stadsstyrelsens sammanträde 23.3.2020 (24.3.2020)

Stadsstyrelsen antecknade ekonomiöversikten för kännedom. Ekonomiöversikten och ekonomirapporten för februari ges till fullmäktige för kännedom. Läs mera...

Coronavirusepidemin orsakar behov av permitteringar i kommunerna – samarbetsförfarande inleds också i Karleby (24.3.2020)

Städerna och kommunerna behöver miljarder i ekonomiskt stöd för att klara sig igenom det undantagstillstånd som coronavirusepidemin har orsakat och för att kunna tillhandahålla basservice. De första Läs mera...

Uppdatering av coronavirusläget 23.3.2020 (23.3.2020)

Under coronavirusepidemin uppdaterar Karleby stad situationsbilden regelbundet under vardagar. Under veckoslut uppdateras informationen om ändringar sker i anvisningarna eller situationsbilden.Soite Läs mera...

Anordnandet av närundervisning i undantagsförhållanden för yngre skolelever preciseras (20.3.2020)

Framöver (fr.o.m. 23.3.) kan alla grundskoleelever i årskurs 1-3 vid behov få undervisning även som närundervisning.  Läs mera...

Uppdatering av läget för coronavirusepidemin 20.3.2020 (20.3.2020)

Fredags uppdatering. (Anmälan uppdaterat 20.3. kl. 17.15: Karleby stad bjuder fackorganisationernas representanter till ett informationstillfälle, Ändringar i förordningen: närundervisning i årskurs Läs mera...

Uppdatering av coronavirusläget torsdag 19.3.2020 (19.3.2020)

Stadshusets kundtjänst och kommundelskontoren betjänar per telefon och e-post. Stadshuset och kommundelskontoren är stängda för besök.Stadshusets kundtjänst 040 8065 001, 040 8065 Läs mera...

Soite har öppnat en webbplats om coronaviruset  (18.3.2020)

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite har öppnat en separat webbplats för att informera om coronaviruset. Webbplatsen finns på adressen korona.soite.fi. I fortsättningen Läs mera...

Uppdatering av coronavirusläget 18.3.2020 (18.3.2020)

Karleby stads småbarnspedagogik har tisdagen den 17 mars börjat samla in uppgifter om situationen vid enheterna när det gäller personalens närvaro och barnens deltagande i småbarnspedagogiken. Arbetet Läs mera...

Soite informerar: Gör så här om du misstänker en coronavirusinfektion (18.3.2020)

Soite följer hela tiden tätt med coronavirussituationen. Den senaste informationen och de senaste instruktionerna finns på Soites webbplats www.soite.fi. Gör så här om du misstänker en Läs mera...

Uppdatering av coronavirusläget 17.3.2020 (17.3.2020)

Karleby stads tjänster under coronavirusepideminKarleby stad övergår i enlighet med stadsrådets anvisningar till att i första hand använda tjänster som ges elektroniskt och per telefon/e-post för att Läs mera...

Verkställande i Karleby av de åtgärder som regeringen dragit upp  (16.3.2020)

Karleby stads ledningsgrupp samlades på måndag kväll för att behandla verkställandet av de åtgärder som regeringen har dragit upp till de delar som de kan verkställas i staden. Åtgärderna gäller Läs mera...

Uppdatering om coronavirusläget 16.3.2020 (16.3.2020)

Karleby stads ledningsgrupp samlades på måndag morgon. Vid lägesöversiktet gick man igenom de förändringar coronavirusepidemin orsakar inom olika sektorer. Åtgärder för att hindra spridningen av Läs mera...

Stadsfullmäktiges sammanträde den 16 mars har ställts in (16.3.2020)

Karleby stadsfullmäktiges sammanträde måndagen den 16 mars 2020 har ställts in. Ny tidpunkt för sammanträdet meddelas senare.  Läs mera...

Uppdatering om coronavirusepidemin 15.3.2020 (15.3.2020)

Ett andra bekräftat fall av coronavirussmitta i Mellersta Österbotten har konstaterats. Enligt information från Soite är de insjuknade isolerade i sitt hem och i gott skick. De nära kontakter som har Läs mera...

Uppdatering om coronavirusepidemin 14.3.2020 (14.3.2020)

Det första bekräftade fallet av coronavirussmitta i Mellersta Österbotten har konstaterats. Enligt ett meddelande från Soite i dag är den insjuknade isolerad i sitt hem och i gott skick. Tio Läs mera...

Karleby stads verksamhet under coronavirusepidemin (13.3.2020)

Tills vidare har inga coronavirussmittor konstaterats inom Mellersta Österbotten. Enligt uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd och erfarenheter från andra länder är en spridning av epidemin Läs mera...

Aktuellt om  coronaviruset (12.3.2020)

Institutet för hälsa och välfärd, dvs. THL följer i realtid med läget för coronavirusepidemin på sina webbsidor (länk). Också Soite informerar om situationen  (länk). Läs mera...

Stadsstyrelsen valde entreprenör för uppvärmd konstgräsplan på Centralplan 9.3 (10.3.2020)

Vid konkurrensutsättningen av anskaffningen av konstgräs inkom ett anbud som motsvarade kraven i anbudsbegäran. Stadsstyrelsen valde Unisport Infra Oy till anläggare av konstgräsplanen. Statsbidrag Läs mera...

Soites telefonrådgivning för misstänkta fall av coronavirus (6.3.2020)

Soite öppnar en telefonrådgivning för misstänkta fall av coronavirus. Telefonrådgivningen betjänar dagligen från lördag 7.3 kl. 12-20 på numret 06 828 7499. Läs mera...

Stadens sommarjobb 2020 (5.3.2020)

Cirka 450 unga sökte stadens olika sommarjobb i ansökan som gick ut i slutet av februari. I år kunde stadens sommarjobb sökas av Karlebyunga som är födda 1999–2003. Läs mera...

72 timmar -utbildning i Karleby (4.3.2020)

772 timmar -utbildning är öppna för alla och fokuserar på hushållens beredskap. Man bör vara redo att klara sig hemma på egen hand i minst 72 timmar vid en störningssituation. Utbildning arrageras Läs mera...

Arkkitehtuuritapahtumat Kokkola 400 –sarja käynnistyy (3.3.2020)

Kokkolan kaupunki järjestää yhteistyössä Kokkola-lehden kanssa juhlavuoden arkkitehtuuritapahtumien sarjan, jonka aloittaa torstaina 12. maaliskuuta Taloklinikka.  Läs mera...

Wilmas inloggningsadress ändrar onsdagen 4.3.2020 (2.3.2020)

Karleby stads Primus Wilma överflyttas till Vismas SaaS-service ons 4.3.2020. SaaS-servicen innebär att både programmet och dess uppdateringarna sköts av Visma. Det blir ett serviceavbrott ons Läs mera...

Ändring av tidtabell Buslinje 3 (27.2.2020)

Stadstrafik linje 3 morgonens första tur förtidigas med 10 minuter. Tidtabell fron 2.3.2020: Läs mera...

Institutet för hälsa och välfärd följer med läget för coronavirusepidemin (27.2.2020)

Institutet för hälsa och välfärd, dvs. THL följer i realtid med läget för coronavirusepidemin på sina webbsidor (länk Läs mera...

Enkät - Broar vid Sundmun (19.2.2020)

Enkäten kartlägger invånarnas åsikter om två broar för gång- och cykeltrafik vid Sundmun i området mellan Norraleden och Havsparken.  Svarstiden går ut 4.3.2020https://app.maptionnaire.com/fi/7902/ Läs mera...

Stadsstyrelsens sammanträde 17.2.2020 (18.2.2020)

Stadsstyrelsen behandlade på sitt sammanträde på måndagen flera ärenden som anknyter till markanvändning och byggande. Man beslöt reservera byggplatsen för nuvarande Kyrkbackens skola (Kronobyvägen 5) Läs mera...

Vad betyder Karleby för dig? Besvara enkäten! (17.2.2020)

Karleby stads varumärkes- och marknadsföringsarbete har börjat. Berätta vad Karleby betyder för dig! Besvara enkäten senast 20.3.2020: https://forms.gle/o181KbVcfLxpjKJJ8 Läs mera...

Stadens sommarjobb kan sökas i februari (17.2.2020)

I år börjar ansökningstiden den 4 februari i samband med utbildnings- och rekryteringsevenemanget Edu+Jobb. Årets sommarjobb kan sökas av personer födda 1999–2003.  Ansökan lämnas in via Kuntarekry Läs mera...

Stadsfullmäktige sammanträdde 10.2 (11.2.2020)

Fullmäktigemotionerna om kvotflyktingar och ett asfalterat område för mopedister väckte de livligaste diskussionerna vid årets första fullmäktigesammanträde. Läs mera...

Öppet hus i stadshuset på torsdag 13.2 (5.2.2020)

Den omfattande renoveringen av Karleby stadshus är slutförd och även konferens- och festlokalerna i torgsidan av huset (del C) är klara att börja användas. Detta kommer att firas genom att stadshuset Läs mera...

Stadsstyrelsens sammanträde 3.2.2020 (4.2.2020)

Karleby stadsstyrelse utsåg på sitt sammanträde samarbetsgrupper för att behandla den fortsatta användningen av lokaler som inte har full beläggning eller står tomma i Lochteå och Ullava. Lokalerna Läs mera...

Var spara, vad utveckla? Säg din åsikt om stadens ekonomi! (30.1.2020)

Karleby stad har börjat utarbeta långtidsplanen för sin ekonomi under 2020–2022. En viktig del av arbetet är nu för första gången en enkät som riktas till invånarna om kommunens ekonomi och Läs mera...

Planeringen av Kieppis lokaler som skadades i en brand för ett år sedan framskrider (29.1.2020)

Återuppbyggnaden av Karleby naturhistoriska museum Kieppi efter branden i januari 2019 som delvis förstörde museet fortgår. Arbetet för att röja och städa upp i timmerbyggnaden från 1823 slutfördes i Läs mera...

Påverkansgrupp för barn inleder sin verksamhet i Karleby (16.1.2020)

Arbetet kring En barnvänlig kommun fortsätter i Karleby. Ett led i arbetet är att främja barns och ungas delaktighet. I januari 2020 ordnas det första valet där medlemmar väljs till den nya Läs mera...

Stadsstyrelsen 13.1.2020  (14.1.2020)

Stadsstyrelsen inledde sitt arbete vid jubileumsårets första sammanträde måndagen den 13 januari. Läs mera...

Bron över Sundet vid Falandersgatan börjar renoveras (14.1.2020)

Den bro för gång- och cykeltrafik som korsar Sundet vid Falandersgatan och simhallen ska renoveras i januari–februari.  Läs mera...

Vi söker nya medlemmar  till stadsmiljörådet (9.1.2020)

Stadsmiljörådet utvecklar och kommer med idéer till Karleby stadsmiljö tillsammans med sektorns sakkunniga. Rådet samlas fyra gånger om året och behandlar varje gång ärenden som fastställts på Läs mera...

Nytillsatta chefer  (9.1.2020)

Inom bildningsväsendet har beslut fattats om följande val av chefer vars anställningsförhållanden inleddes 1.1.2020:   Läs mera...

Bygget av en ny brandstation inleds – ändringar i parkeringen (8.1.2020)

Brandstationsbygget som man länge väntat på i Karleby inleds i början av januari. Nybyggnaden uppförs på tomten för nuvarande brandstation (Gustaf Adolfs gata 76) och ska stå klar före slutet 2021.  Läs mera...


Uppdaterad 1.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut