Du är här

Meddelanden 2020

Utdelningen av skolmat torde börja i Karleby efter påsken (3.4.2020)

Utdelningen av skolmat till grundskolelever i distansundervisning fördröjs. Behovet av skolmat var större än beräknat och därför måste de praktiska arrangemangen ses över. Även leveransen av råvaror Läs mera...

Stöd till företag ska lindra konsekvenserna av coronavirusepidemin (2.4.2020)

Situationen har ändrats snabbt och ändrat verksamhetsbetingelserna för många branscher. För tillfället är det ännu svårt att uppskatta hur långvariga och bestående konsekvenserna är, men det är klart Läs mera...

Stadsstyrelsens sammanträde 31.3 (2.4.2020)

Karleby stadsstyrelse godkände på sitt sammanträde på tisdag förändringarna i stadens förvaltningsstadga och lade både instruktionen för Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk och Läs mera...

Bildningsnämndens beslut om uttagande av avgifter inom småbarnspedagogiken under tiden 20.3 - 13.4.2020 (2.4.2020)

Bildningsnämnden har beslutat på sitt sammanträde 31.3.2020 att vårdnadshavarna erbjuds möjlighet till en avgiftsfri period under barnets frånvaro. Avgiften inom småbarnspedagogiken tas inte ut för Läs mera...

Utdelning av skolmat till barn och unga i distansundervisning  (1.4.2020)

Tisdag 7.4 kommer Karleby att börja dela ut skolmat till de barn och unga i distansundervisning som behöver det. Med utdelningen av skolmat vill staden för egen del sörja för barns och ungas Läs mera...

Vad betyder Karleby för dig? Besvara enkäten! (30.3.2020)

Berätta vad Karleby betyder för dig!  Vilka är Karlebys styrkor? Vad är unikt med Karleby?  Hur känns det att vara en Karlebybo? Vi hoppas att du besvarar enkäten senast 15.4.2020. Läs mera...

Coronaviruset en utmaning för näringslivet även i Karleby  (30.3.2020)

Den snabbt ändrade situationen har förändrat verksamhetsförutsättningarna för många branscher. Det är ännu svårt att bedöma hur långa och bestående konsekvenserna av viruset är, men det är säkert att Läs mera...

Karleby stads bokslut 2019 (30.3.2020)

Karleby stads bokslut visade ett underskott på 2 493 117 euro. De största orsakerna till det svaga resultatet var den accelererande ökningen av utgifterna för social- och hälsovården (+5,7 procent) Läs mera...

Småbarnspedagogiska tjänster då undantagssituationen fortsätter  (27.3.2020)

Karleby erbjuder fortfarande småbarnspedagogiska tjänster och förskoleundervisning till alla familjer som behöver tjänsterna. Vid normala förhållanden används de kommunala småbarnspedagogiska Läs mera...

Stöd till företag också under undantagsförhållanden (25.3.2020)

Det undantagsförhållande som coronavirusepidemin har orsakat och den ändrade lagstiftningen är krävande för företag på alla håll i Finland. Karlebynejdens utveckling Ab KOSEK arbetar också under Läs mera...

Stadsstyrelsens sammanträde 23.3.2020 (24.3.2020)

Stadsstyrelsen antecknade ekonomiöversikten för kännedom. Ekonomiöversikten och ekonomirapporten för februari ges till fullmäktige för kännedom. Läs mera...

Coronavirusepidemin orsakar behov av permitteringar i kommunerna – samarbetsförfarande inleds också i Karleby (24.3.2020)

Städerna och kommunerna behöver miljarder i ekonomiskt stöd för att klara sig igenom det undantagstillstånd som coronavirusepidemin har orsakat och för att kunna tillhandahålla basservice. De första Läs mera...

Uppdatering av coronavirusläget 23.3.2020 (23.3.2020)

Under coronavirusepidemin uppdaterar Karleby stad situationsbilden regelbundet under vardagar. Under veckoslut uppdateras informationen om ändringar sker i anvisningarna eller situationsbilden.Soite Läs mera...

Anordnandet av närundervisning i undantagsförhållanden för yngre skolelever preciseras (20.3.2020)

Framöver (fr.o.m. 23.3.) kan alla grundskoleelever i årskurs 1-3 vid behov få undervisning även som närundervisning.  Läs mera...

Uppdatering av läget för coronavirusepidemin 20.3.2020 (20.3.2020)

Fredags uppdatering. (Anmälan uppdaterat 20.3. kl. 17.15: Karleby stad bjuder fackorganisationernas representanter till ett informationstillfälle, Ändringar i förordningen: närundervisning i årskurs Läs mera...

Uppdatering av coronavirusläget torsdag 19.3.2020 (19.3.2020)

Stadshusets kundtjänst och kommundelskontoren betjänar per telefon och e-post. Stadshuset och kommundelskontoren är stängda för besök.Stadshusets kundtjänst 040 8065 001, 040 8065 Läs mera...

Soite har öppnat en webbplats om coronaviruset  (18.3.2020)

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite har öppnat en separat webbplats för att informera om coronaviruset. Webbplatsen finns på adressen korona.soite.fi. I fortsättningen Läs mera...

Uppdatering av coronavirusläget 18.3.2020 (18.3.2020)

Karleby stads småbarnspedagogik har tisdagen den 17 mars börjat samla in uppgifter om situationen vid enheterna när det gäller personalens närvaro och barnens deltagande i småbarnspedagogiken. Arbetet Läs mera...

Soite informerar: Gör så här om du misstänker en coronavirusinfektion (18.3.2020)

Soite följer hela tiden tätt med coronavirussituationen. Den senaste informationen och de senaste instruktionerna finns på Soites webbplats www.soite.fi. Gör så här om du misstänker en Läs mera...

Uppdatering av coronavirusläget 17.3.2020 (17.3.2020)

Karleby stads tjänster under coronavirusepideminKarleby stad övergår i enlighet med stadsrådets anvisningar till att i första hand använda tjänster som ges elektroniskt och per telefon/e-post för att Läs mera...

Verkställande i Karleby av de åtgärder som regeringen dragit upp  (16.3.2020)

Karleby stads ledningsgrupp samlades på måndag kväll för att behandla verkställandet av de åtgärder som regeringen har dragit upp till de delar som de kan verkställas i staden. Åtgärderna gäller Läs mera...

Uppdatering om coronavirusläget 16.3.2020 (16.3.2020)

Karleby stads ledningsgrupp samlades på måndag morgon. Vid lägesöversiktet gick man igenom de förändringar coronavirusepidemin orsakar inom olika sektorer. Åtgärder för att hindra spridningen av Läs mera...

Stadsfullmäktiges sammanträde den 16 mars har ställts in (16.3.2020)

Karleby stadsfullmäktiges sammanträde måndagen den 16 mars 2020 har ställts in. Ny tidpunkt för sammanträdet meddelas senare.  Läs mera...

Uppdatering om coronavirusepidemin 15.3.2020 (15.3.2020)

Ett andra bekräftat fall av coronavirussmitta i Mellersta Österbotten har konstaterats. Enligt information från Soite är de insjuknade isolerade i sitt hem och i gott skick. De nära kontakter som har Läs mera...

Uppdatering om coronavirusepidemin 14.3.2020 (14.3.2020)

Det första bekräftade fallet av coronavirussmitta i Mellersta Österbotten har konstaterats. Enligt ett meddelande från Soite i dag är den insjuknade isolerad i sitt hem och i gott skick. Tio Läs mera...

Karleby stads verksamhet under coronavirusepidemin (13.3.2020)

Tills vidare har inga coronavirussmittor konstaterats inom Mellersta Österbotten. Enligt uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd och erfarenheter från andra länder är en spridning av epidemin Läs mera...

Aktuellt om  coronaviruset (12.3.2020)

Institutet för hälsa och välfärd, dvs. THL följer i realtid med läget för coronavirusepidemin på sina webbsidor (länk). Också Soite informerar om situationen  (länk). Läs mera...

Stadsstyrelsen valde entreprenör för uppvärmd konstgräsplan på Centralplan 9.3 (10.3.2020)

Vid konkurrensutsättningen av anskaffningen av konstgräs inkom ett anbud som motsvarade kraven i anbudsbegäran. Stadsstyrelsen valde Unisport Infra Oy till anläggare av konstgräsplanen. Statsbidrag Läs mera...

Understöd att söka för 2020 (9.3.2020)

Stadens understöd kan sökas av föreningar och sammanslutningar som är verksamma i Karleby 2020. Ansökan adresseras antingen till stadsstyrelsen eller bildningsnämnden. Läs mera...

Soites telefonrådgivning för misstänkta fall av coronavirus (6.3.2020)

Soite öppnar en telefonrådgivning för misstänkta fall av coronavirus. Telefonrådgivningen betjänar dagligen från lördag 7.3 kl. 12-20 på numret 06 828 7499. Läs mera...

Stadens sommarjobb 2020 (5.3.2020)

Cirka 450 unga sökte stadens olika sommarjobb i ansökan som gick ut i slutet av februari. I år kunde stadens sommarjobb sökas av Karlebyunga som är födda 1999–2003. Läs mera...

72 timmar -utbildning i Karleby (4.3.2020)

772 timmar -utbildning är öppna för alla och fokuserar på hushållens beredskap. Man bör vara redo att klara sig hemma på egen hand i minst 72 timmar vid en störningssituation. Utbildning arrageras Läs mera...

Arkkitehtuuritapahtumat Kokkola 400 –sarja käynnistyy (3.3.2020)

Kokkolan kaupunki järjestää yhteistyössä Kokkola-lehden kanssa juhlavuoden arkkitehtuuritapahtumien sarjan, jonka aloittaa torstaina 12. maaliskuuta Taloklinikka.  Läs mera...

Wilmas inloggningsadress ändrar onsdagen 4.3.2020 (2.3.2020)

Karleby stads Primus Wilma överflyttas till Vismas SaaS-service ons 4.3.2020. SaaS-servicen innebär att både programmet och dess uppdateringarna sköts av Visma. Det blir ett serviceavbrott ons Läs mera...

Ändring av tidtabell Buslinje 3 (27.2.2020)

Stadstrafik linje 3 morgonens första tur förtidigas med 10 minuter. Tidtabell fron 2.3.2020: Läs mera...

Institutet för hälsa och välfärd följer med läget för coronavirusepidemin (27.2.2020)

Institutet för hälsa och välfärd, dvs. THL följer i realtid med läget för coronavirusepidemin på sina webbsidor (länk Läs mera...

Stadens fakturor kan också betalas via e-faktura eller direktbetalning (19.2.2020)

Staden vill bidra till att användningen av e-fakturabetalning blir vanligare. Du kan beställa en e-faktura i din nätbank för att betala avgifter som staden tar ut för tomtarrende, småbarnspedagogik Läs mera...

Ändrade öppettider för småbarnspedagogikens kundtjänst fr.o.m. 1.3.2020  (19.2.2020)

Ändrade öppettider för småbarnspedagogikens kundtjänst fr.o.m. 1.3.2020  Läs mera...

Enkät - Broar vid Sundmun (19.2.2020)

Enkäten kartlägger invånarnas åsikter om två broar för gång- och cykeltrafik vid Sundmun i området mellan Norraleden och Havsparken.  Svarstiden går ut 4.3.2020https://app.maptionnaire.com/fi/7902/ Läs mera...

Stadsstyrelsens sammanträde 17.2.2020 (18.2.2020)

Stadsstyrelsen behandlade på sitt sammanträde på måndagen flera ärenden som anknyter till markanvändning och byggande. Man beslöt reservera byggplatsen för nuvarande Kyrkbackens skola (Kronobyvägen 5) Läs mera...

Vad betyder Karleby för dig? Besvara enkäten! (17.2.2020)

Karleby stads varumärkes- och marknadsföringsarbete har börjat. Berätta vad Karleby betyder för dig! Besvara enkäten senast 20.3.2020: https://forms.gle/o181KbVcfLxpjKJJ8 Läs mera...

Stadens sommarjobb kan sökas i februari (17.2.2020)

I år börjar ansökningstiden den 4 februari i samband med utbildnings- och rekryteringsevenemanget Edu+Jobb. Årets sommarjobb kan sökas av personer födda 1999–2003.  Ansökan lämnas in via Kuntarekry Läs mera...

Stadsfullmäktige sammanträdde 10.2 (11.2.2020)

Fullmäktigemotionerna om kvotflyktingar och ett asfalterat område för mopedister väckte de livligaste diskussionerna vid årets första fullmäktigesammanträde. Läs mera...

Öppet hus i stadshuset på torsdag 13.2 (5.2.2020)

Den omfattande renoveringen av Karleby stadshus är slutförd och även konferens- och festlokalerna i torgsidan av huset (del C) är klara att börja användas. Detta kommer att firas genom att stadshuset Läs mera...

Stadsstyrelsens sammanträde 3.2.2020 (4.2.2020)

Karleby stadsstyrelse utsåg på sitt sammanträde samarbetsgrupper för att behandla den fortsatta användningen av lokaler som inte har full beläggning eller står tomma i Lochteå och Ullava. Lokalerna Läs mera...

Var spara, vad utveckla? Säg din åsikt om stadens ekonomi! (30.1.2020)

Karleby stad har börjat utarbeta långtidsplanen för sin ekonomi under 2020–2022. En viktig del av arbetet är nu för första gången en enkät som riktas till invånarna om kommunens ekonomi och Läs mera...

Planeringen av Kieppis lokaler som skadades i en brand för ett år sedan framskrider (29.1.2020)

Återuppbyggnaden av Karleby naturhistoriska museum Kieppi efter branden i januari 2019 som delvis förstörde museet fortgår. Arbetet för att röja och städa upp i timmerbyggnaden från 1823 slutfördes i Läs mera...

Påverkansgrupp för barn inleder sin verksamhet i Karleby (16.1.2020)

Arbetet kring En barnvänlig kommun fortsätter i Karleby. Ett led i arbetet är att främja barns och ungas delaktighet. I januari 2020 ordnas det första valet där medlemmar väljs till den nya Läs mera...

Stadsstyrelsen 13.1.2020  (14.1.2020)

Stadsstyrelsen inledde sitt arbete vid jubileumsårets första sammanträde måndagen den 13 januari. Läs mera...

Bron över Sundet vid Falandersgatan börjar renoveras (14.1.2020)

Den bro för gång- och cykeltrafik som korsar Sundet vid Falandersgatan och simhallen ska renoveras i januari–februari.  Läs mera...

Vi söker nya medlemmar  till stadsmiljörådet (9.1.2020)

Stadsmiljörådet utvecklar och kommer med idéer till Karleby stadsmiljö tillsammans med sektorns sakkunniga. Rådet samlas fyra gånger om året och behandlar varje gång ärenden som fastställts på Läs mera...

Nytillsatta chefer  (9.1.2020)

Inom bildningsväsendet har beslut fattats om följande val av chefer vars anställningsförhållanden inleddes 1.1.2020:   Läs mera...

Bygget av en ny brandstation inleds – ändringar i parkeringen (8.1.2020)

Brandstationsbygget som man länge väntat på i Karleby inleds i början av januari. Nybyggnaden uppförs på tomten för nuvarande brandstation (Gustaf Adolfs gata 76) och ska stå klar före slutet 2021.  Läs mera...


Uppdaterad 1.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut