Du är här

Meddelanden 2020

Stadens fakturor kan också betalas via e-faktura eller direktbetalning (19.2.2020)

Staden vill bidra till att användningen av e-fakturabetalning blir vanligare. Du kan beställa en e-faktura i din nätbank för att betala avgifter som staden tar ut för tomtarrende, småbarnspedagogik Läs mera...

Ändrade öppettider för småbarnspedagogikens kundtjänst fr.o.m. 1.3.2020  (19.2.2020)

Ändrade öppettider för småbarnspedagogikens kundtjänst fr.o.m. 1.3.2020  Läs mera...

Enkät - Broar vid Sundmun (19.2.2020)

Enkäten kartlägger invånarnas åsikter om två broar för gång- och cykeltrafik vid Sundmun i området mellan Norraleden och Havsparken.  Svarstiden går ut 4.3.2020https://app.maptionnaire.com/fi/7902/ Läs mera...

Understöd att söka för 2020 (19.2.2020)

Stadens understöd kan sökas av föreningar och sammanslutningar som är verksamma i Karleby 2020. Ansökan adresseras antingen till stadsstyrelsen eller bildningsnämnden. Läs mera...

Stadsstyrelsens sammanträde 17.2.2020 (18.2.2020)

Stadsstyrelsen behandlade på sitt sammanträde på måndagen flera ärenden som anknyter till markanvändning och byggande. Man beslöt reservera byggplatsen för nuvarande Kyrkbackens skola (Kronobyvägen 5) Läs mera...

Vad betyder Karleby för dig? Besvara enkäten! (17.2.2020)

Karleby stads varumärkes- och marknadsföringsarbete har börjat. Berätta vad Karleby betyder för dig! Besvara enkäten senast 20.3.2020: https://forms.gle/o181KbVcfLxpjKJJ8 Läs mera...

Stadens sommarjobb kan sökas i februari (17.2.2020)

I år börjar ansökningstiden den 4 februari i samband med utbildnings- och rekryteringsevenemanget Edu+Jobb. Årets sommarjobb kan sökas av personer födda 1999–2003.  Ansökan lämnas in via Kuntarekry Läs mera...

Ansökan om språkbad på engelska eller svenska (17.2.2020)

Platser inom språkbad på engelska och svenska kan ansökas för den period som börjar i augusti 2020.  Språkbadsplats kan ansökas för barn födda 2015. Läs mera...

Stadsfullmäktige sammanträdde 10.2 (11.2.2020)

Fullmäktigemotionerna om kvotflyktingar och ett asfalterat område för mopedister väckte de livligaste diskussionerna vid årets första fullmäktigesammanträde. Läs mera...

Öppet hus i stadshuset på torsdag 13.2 (5.2.2020)

Den omfattande renoveringen av Karleby stadshus är slutförd och även konferens- och festlokalerna i torgsidan av huset (del C) är klara att börja användas. Detta kommer att firas genom att stadshuset Läs mera...

Stadsstyrelsens sammanträde 3.2.2020 (4.2.2020)

Karleby stadsstyrelse utsåg på sitt sammanträde samarbetsgrupper för att behandla den fortsatta användningen av lokaler som inte har full beläggning eller står tomma i Lochteå och Ullava. Lokalerna Läs mera...

Stöd till arbetsgivare för anställning av ung person sommartid (4.2.2020)

Förutom att erbjuda sommarjobb själv vill staden främja ungas sommarsysselsättning genom att betala stöd till andra arbetsgivare som anställer sommarjobbare. Stödet kan beviljas personer som bor i Läs mera...

Utveckling av skejtbanorna i Karleby 2020 (3.2.2020)

Staden kommer under våren 2020 göra upp en plan för utveckling av skejtbanorna i Karleby och vill därför ta reda på hur mycket de används, i hurdant skick de är och hur väl de täcker behovet i olika Läs mera...

Var spara, vad utveckla? Säg din åsikt om stadens ekonomi! (30.1.2020)

Karleby stad har börjat utarbeta långtidsplanen för sin ekonomi under 2020–2022. En viktig del av arbetet är nu för första gången en enkät som riktas till invånarna om kommunens ekonomi och Läs mera...

Planeringen av Kieppis lokaler som skadades i en brand för ett år sedan framskrider (29.1.2020)

Återuppbyggnaden av Karleby naturhistoriska museum Kieppi efter branden i januari 2019 som delvis förstörde museet fortgår. Arbetet för att röja och städa upp i timmerbyggnaden från 1823 slutfördes i Läs mera...

Påverkansgrupp för barn inleder sin verksamhet i Karleby (16.1.2020)

Arbetet kring En barnvänlig kommun fortsätter i Karleby. Ett led i arbetet är att främja barns och ungas delaktighet. I januari 2020 ordnas det första valet där medlemmar väljs till den nya Läs mera...

Stadsstyrelsen 13.1.2020  (14.1.2020)

Stadsstyrelsen inledde sitt arbete vid jubileumsårets första sammanträde måndagen den 13 januari. Läs mera...

Bron över Sundet vid Falandersgatan börjar renoveras (14.1.2020)

Den bro för gång- och cykeltrafik som korsar Sundet vid Falandersgatan och simhallen ska renoveras i januari–februari.  Läs mera...

Vi söker nya medlemmar  till stadsmiljörådet (9.1.2020)

Stadsmiljörådet utvecklar och kommer med idéer till Karleby stadsmiljö tillsammans med sektorns sakkunniga. Rådet samlas fyra gånger om året och behandlar varje gång ärenden som fastställts på Läs mera...

Nytillsatta chefer  (9.1.2020)

Inom bildningsväsendet har beslut fattats om följande val av chefer vars anställningsförhållanden inleddes 1.1.2020:   Läs mera...

Bygget av en ny brandstation inleds – ändringar i parkeringen (8.1.2020)

Brandstationsbygget som man länge väntat på i Karleby inleds i början av januari. Nybyggnaden uppförs på tomten för nuvarande brandstation (Gustaf Adolfs gata 76) och ska stå klar före slutet 2021.  Läs mera...


Uppdaterad 1.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut