Du är här

Meddelande  17.9.2020

17.9.2020

Skolornas och daghemmens dörrar låstes i Karleby centrum som en säkerhetsåtgärd i dag torsdag 17.9 på eftermiddagen på grund av en hotande situation i centrum. Polisen fick uppgifter om att en beväpnad person rör sig i centrum.

Situationen gällde inte hot som riktades mot ett enskilt objekt eller en enskild person. Verksamheten i skolor och daghem fortsätter som normalt. Om situationen har orsakat behov av psykiskt stöd uppmanas vårdnadshavare att kontakta skolhälsovården eller Soite.

Uppdaterad 17.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut