Du är här

Stadsfullmäktige sammanträdde 10.2

11.2.2020

Fullmäktigemotionerna om kvotflyktingar och ett asfalterat område för mopedister väckte de livligaste diskussionerna vid årets första fullmäktigesammanträde.

Diskussionen om antalet kvotflyktingar som tas emot ledde till omröstning efter många anföranden. Stadsstyrelsens förslag om att antalet kvotflyktingar som tas emot i år är 30 och att situationen bedöms på nytt år 2021 vann omröstning med rösterna 36–7. Motförslaget var ledamot Sillanpääs förslag om att återgå till att ta emot 30 kvotflyktingar vart annat år. Fullmäktige understödde enhälligt ledamot Taarnas förslag om att situationen bedöms på nytt i början av följande fullmäktigeperiod.

Ungdomsfullmäktiges och ledamöternas gemensamma motion om att ordna ett avgränsat område för mopedister väckte diskussion. Ungdomsfullmäktiges representant Wennman inledde diskussionen med en hälsning från ungdomarna och ett förslag om ett nytt område som reserverats för mopedister. Ledamot Puurula föreslog att motionen hålls i kraft och att det görs noggrannare utredningar. Ledamot Herlevi framförde å sin sida önskemål om samarbete med andra aktörer. Motionen lämnades enhälligt i kraft och för fortsatt utredning.

Stadsfullmäktiges följande sammanträde ordnas i mars i den förnyade Karlebysalen i Karleby stadshus som genomgått en omfattande renovering.


Upp

Uppdaterad 11.2.2020 | Skicka respons | Skriv ut