Du är här

Stadsfullmäktiges sammanträde  15.6.

16.6.2020

Karleby stadsfullmäktige sammanträdde sista gången före semestern på midsommarveckans måndag. I föredragningslistan ingick stadens bokslut, revisionsberättelse, utvärderingsberättelse och personalrapport för 2019.

Under det drygt två timmar långa sammanträdet hölls många anföranden, men alla beslut fattades enligt det föreslagna utan omröstningar. Som avslutning på sammanträdet uppvaktades Terho Taarna med blommor. Han har valts till stadens nya bildningsdirektör och det här fullmäktigesammanträdet var tills vidare hans sista under hans politiska karriär.

Upp

Uppdaterad 17.6.2020 | Skicka respons | Skriv ut