Du är här

Stadsfullmäktige sammanträdde 27.4

28.4.2020

Karleby stadsfullmäktige sammanträdde på måndagskväll. Fullmäktige godkände ändringar i stadens förvaltningsstadga samt instruktionerna för Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk och Mellersta Österbottens miljöhälsovård som bilagor till förvaltningsstadgan.

Fullmäktige godkände även preciseringarna i paragraf 83 i förvaltningsstadgan som gäller elektroniskt sammanträdesförfarande enligt förslaget. Fullmäktigemotionen om livestreaming av fullmäktiges sammanträden ansågs också slutbehandlad.

Fullmäktige beslutade höja maximibeloppet för stadens likviditetsfinansiering till 30 miljoner euro för viss tid till slutet av 2020 samt ge stadsstyrelsen fullmakt att utnyttja kortfristig likviditetsfinansiering i enlighet med förslaget.

Vid sammanträdet lämnades också en fullmäktigemotion om anordnade av utbildning för elever och lärare i psykiska första hjälpen.

Upp

Uppdaterad 29.4.2020 | Skicka respons | Skriv ut