Du är här

Stadsfullmäktige sammanträder på måndag 28.9.2020

25.9.2020

På föredragningslistan till fullmäktiges andra sammanträde i september finns bland annat mellanbedömningen av stadsstrategin samt fortsatt utveckling av idrotts- och evenemangsparken. Helheten med en idrotts- och evenemangspark ingår i översiktsplanen för Karleby Centralpark som godkändes 2018. Beredningen av den inleddes redan 2017. Med tanke på det fortsatta utvecklingsarbetet har man för avsikt att grunda ett separat bolag som inleder utvecklingen av området och genomför den planerade helheten.

Stadsfullmäktiges sammanträde börjar på måndag kl. 18.00 och kan följas som direktsändning på stadens YouTube-kanal. Länken till sändningen öppnas 30 minuter före sammanträdets början. Man kan också följa med sammanträdet via livestream i stadshusets möteslokaler. Med beaktande av de samlingsbegränsningar som coronaviruset orsakar har bara i första hand fullmäktigeledamöter och föredragande tjänsteinnehavare tillträde till fullmäktigesalen.

Upp

Uppdaterad 25.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut