Du är här

Stadsfullmäktige beslöt grunda ett bolag för utvecklingen av idrotts- och evenemangsparken

29.9.2020

På Karleby stadsfullmäktiges sammanträde på måndag 28.9 hördes över 20 anföranden då beslut fattades om utvecklingen av idrotts- och evenemangsparken. Man tog speciellt upp oron för ökade kostnader och måttlig timdebitering för utrymmena med tanke på motions- och idrottsutövare. 

Fullmäktige beslöt utveckla idrotts- och evenemangsparken på basis av översiktsplanen för området som godkändes i december 2018. Utvecklingen fortsätter på bolagsbasis och stadsstyrelsen befullmäktigades att grunda bolaget för att inleda verksamheten. Bolaget bygger hybridarenan och en träningsishall på området samt utvecklar helheten som en idrotts- och evenemangspark. Också nuvarande ishallen övergår till bolaget som grundas. Nödvändiga finansierings- och borgensbeslut ges i sinom tid separat till stadsfullmäktige för beslut. Området för nuvarande Centralplan planläggs för bostadsproduktion och försäljningsintäkterna för området placeras i utvecklingen av idrotts- och evenemangsparken. Det förslagsenliga beslutet godkändes med rösterna 27 – 16.

Andra ärenden på stadsfullmäktiges sammanträde var bland annat bemötande till revisionsnämndens utvärderingsberättelse, mellanbedömningen av stadsstrategin samt ekonomirapporten 1-7/2020.

Upp

Uppdaterad 29.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut