Du är här

Understöd att söka för 2020

9.3.2020

Stadens understöd kan sökas av föreningar och sammanslutningar som är verksamma i Karleby 2020. Ansökan adresseras antingen till stadsstyrelsen eller bildningsnämnden.

Stadsstyrelsens understöd

Stadsstyrelsen beviljar projektunderstöd i form av engångsunderstöd för genomförande av ett evenemang eller ett projekt eller för något annat preciserat ändamål. Understöd beviljas också ur fonder vars avkastningar är avsedda för sociala ändamål.

Blanketter och anvisningar för ansökan finns på www.karleby.fi > Kundbetjäning och kontaktinformation > Blanketter > Allmänförvaltning. Information om och blanketter för ansökan fås också från stadshusets Kundtjänst och kommundelskontoren.

Ansökan ska lämnas in till stadshusets registratur senast tisdagen den 31 mars 2020 kl. 16.00. För sent inlämnade ansökningar beaktas inte.

Understöd kan sökas skilt för evenemang under jubileumsåret Karleby 400 år. Blanketter och anvisningar för ansökan finns på www.karleby.fi > Kundbetjäning och kontaktinformation > Blanketter > Allmänförvaltning. Nämn i ansökan: Karleby 400 förberedelse. Ansökan om understöd för Karleby 400 går ut 7.9.2020.

Bildningsnämndens understöd

Kulturverksamhet

Ansökan om understöd för kulturverksamhet lämnas in via stadens e-tjänster www.kokkola.fi/e-blanketter, på finska www.kokkola.fi/e-lomakkeet. Ansökan bör lämnas in för behandling i god tid innan projektet genomförs, dock senast före utgången av november 2020.

Ungdomsverksamhet

För ungdomsverksamhet beviljas både särskilt understöd och projektunderstöd. Ansökan lämnas in till stadens registratur. Ansökningar tas emot under hela året och behandlas i den ordning som de inkommit. Ansökningsblanketter och närmare anvisningar finns på www.karleby.fi > Tjänster > Ungdomstjänster.

Idrottsverksamhet

Nämnden beviljar idrottsföreningar understöd för ledningsverksamhet bland ungdomar under 18 år och understöd för kartor. Dessa ska sökas senast den 15 december 2020. Idrottsföreningar och föreningar som anordnar motionsaktiviteter beviljas även utbildnings- och projektunderstöd. Dessa kan sökas under hela året. Ansökningsblanketter och närmare anvisningar finns på www.karleby.fi > Tjänster > Idrott och motion > Bidrag.

Uppdaterad 9.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut