Du är här

Karleby stads permitteringsmeddelanden gäller högst 322 anställda

15.4.2020

Samarbetsförhandlingarna som staden inledde i slutet av mars på grund av coronaläget har fortskridit enligt tidsplanen. Som ett resultat av förhandlingarna på tisdag 14.4 kommer meddelande om permittering att gälla högst 322 personer.

I regel är en enskild arbetstagares permitteringsperiod fyra veckor. Eventuella permitteringar genomförs med beaktande av enheternas servicebehov samt semesterarrangemang. 

- Permitteringarna gäller ordinarie anställda samt deras vikarier som anställts för viss tid. Om situationen förändras kan permitteringsmeddelandet återkallas. De som fått meddelandet kan erbjudas endera eget eller annat arbete. Permitteringar som redan inletts kan också avbrytas, konstaterar personaldirektör Eija Pienimäki

- Staden uppskattar att permitteringarna fortsätter till 31.7. Vid bedömning av permitteringsbehov har man beaktat de riktlinjer som statsrådet dragit upp samt sakkunnigas nuvarande uppskattning om när epidemin når sin kulmen, berättar stadsdirektör Stina Mattila 

Bakgrund i anknytning till samarbetsförfarandet

Karleby stadsstyrelse inledde samarbetsförfarandet 23.3. Förfarandet gäller de uppgifter där arbetet väsentligt minskar eller slutar helt på grund av begränsningar och riktlinjer som har fattats för hela landet för att bromsa spridningen av coronavirusepidemin.

Staden påbörjade personalens kompetenskartläggning redan när undantagsförhållanden inleddes för att utreda personalens kompetens och användbarhet i andra arbetsuppgifter om det arbetsavtalsenliga arbetet har slutet eller väsentligt minskat på grund av coronaläget. Under förhandlingarna kartlades personalkonsekvenserna sektorspecifikt

Uppdaterad 15.4.2020 | Skicka respons | Skriv ut