Du är här

Coronabegränsningarna under accelerationsfasen gäller till den 17 januari

5.1.2021

Karleby stads utvidgade ledningsgrupp samlades tisdagen den 5 januari och konstaterade att Soites regionala COVID19-myndighetsgrupp har på sitt möte i dag beslutat att begränsningarna som gäller i Mellersta Österbotten hålls i kraft fram till den 17 januari. 

Begräsningarna berör bl.a. VesiVeijaris öppettider och verksamheten i ledda motionsgrupper inom stadens idrottstjänster för vilkas del verksamheten avbrytas enligt nuvarande information fram till den 17 januari. 

Hur coronaläget påverkar stadens tjänster i accelerationsfasen

 • I Mellersta Österbotten gäller en stark rekommendation om att använda munskydd i offentliga lokaler.
 • Det är skäl att undvika stora folksamlingar och man ska försöka hålla 1–2 meters avstånd till andra människor.
 • Rekommendationen om distansarbete är i kraft om arbetsuppgifterna möjliggör distansarbete.
 • Det rekommenderas att närkontakter utanför familjen undviks efter egen bedömning.
 • Det rekommenderas att alla onödiga resor undviks och att julfestligheter ordnas via fjärranslutning och att man vid fysiska möten använder mask och tillämpar nödvändiga säkerhetsåtgärder.


Striktare begränsningar för sammankomster gäller t.o.m. den 17 januari

Det är förbjudet att ordna publikevenemang och allmänna möten för över 10 personer i Mellersta Österbotten under tiden 22.12–17.1 (bestämmelse 17.12, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland).


Småbarnspedagogik

 • Enheterna inom småbarnspedagogik informerar om eventuella förändringar under julen och vid årsskiftet direkt till vårdnadshavarna.
 • Det rekommenderas fortfarande att den vuxna som lämnar eller hämtar barnet till enheten för småbarnspedagogik använder ett eget munskydd. Personalen inom småbarnspedagogiken använder visir eller munskydd i enlighet med rekommendationerna av Soites infektionsenhet

Grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet

 • Det råder stark rekommendation om användning av munskydd vid läroanstalter på andra stadiet och gymnasier. Rekommendationen gäller både studerande och personal. Personalen inom den grundläggande utbildningen använder visir eller munskydd i enlighet med rekommendationerna av Soites infektionsenhet.
 • Skolornas vårtermin startar efter trettondagen torsdagen den 7 januari.
 • Skolorna informerar via Wilma om eventuella specialarrangemang under vårterminen. Coronaepidemins konsekvenser har beaktats i kompletteringarna av läsårsplanerna.

Biblioteks- och kulturtjänster, museer

 • Karlebys museer håller öppet som vanligt, inga publikevenemang ordnas och kundantalet begränsas utrymmesspecifikt.
 • Biblioteken är öppna bara för snabbvisiter. Lånat material kan returneras via returneringsluckan eller -automaten, utlåningen kan skötas självständigt med utlåningsautomat och reserverat material hämtas vid reserveringshyllan. Böcker kan reserveras i webbiblioteket anders.finna.fi, per e-post eller telefon och sedan hämtas.
 • Lokalerna med samlingar, tidningsläsesalar och offentliga lokaler är stängda, inga publikevenemang ordnas och verksamheten i bokbussen samt meröppna biblioteket avbryts. Självbetjäningsterminaler kan användas för snabba besök. Biblioteket rekommenderar självbetjäning och att man undviker onödig vistelse i lokalerna. Biblioteken är stängda på trettondagen den 6 januari. På helgdagsaftnar stänger biblioteken tidigare än normalt.

Idrottstjänster

 • Badcentret VesiVeijari håller stängt till den 17 januari.
 • Verksamheten i idrottstjänsters ledda motionsgrupper fortsätter efter den 17 januari om gällande begränsningar tillåter det.
 • När det gäller hobbyverksamhet för personer som är över 20 år rekommenderas det fortfarande att all hobbyverksamhet inomhus i grupper avbryts. Rekommendationen gäller också tävlingsidrott i grupper som ordnas inomhus samt verksamheten i lag och i träningsgrupper ifall det inte finns särskilda grunder eller förpliktelse för det (t.ex. tävlings- och träningsverksamhet på landslags- och FM-nivå).
 • Hobbyverksamheten för barn och ungdomar kan fortsätta om gruppstorleken är under 20, men säkerhetsavstånden ska hållas och hygienpraxis iakttas. Det rekommenderas att spel- och turneringsverksamhet samt föreställningar ordnas utan publik (t.ex. streaming). Det rekommenderas att hobbyverksamheten för barn och ungdomar flyttas utomhus.
 • I stadens motions- och hobbylokaler följs anvisningar som getts för dem. Med dessa förebyggande åtgärder strävar vi efter att kunna lindra begränsningarna så fort som möjligt och att upprätthålla hobbyverksamheten för barn och unga. Närmare information om motionslokalernas öppettider finns på webbplatsen kokkola.fi.

Ungdomstjänster

 • Ungdomslokalerna öppnas fr.o.m. 7 januari och håller öppet normalt.
 • Verksamheten i Ungdomscentret Vinge inleds i januari-februari med handledda klubbar, kurser och projekt med beaktande av gällande rekommendationer och anvisningar. 

Stadshuset och kundbetjäningsställen

 • Stadshuset och kundbetjäningsställen håller öppet som vanligt från och med torsdagen den 7 januari.
 • Stadshuset och kundbetjäningsställena håller stängt under jultiden 24.12–6.1. Vi rekommenderar att kunderna i första hand använder elektroniska tjänster eller tar kontakt per telefon eller e-post.

Karlebynejdens institut/medborgarinstitut

Distansundervisningen fortsätter vid institutet fram till den 17 januari. Information om eventuella arrangemang gällande distansundervisningen skickas direkt till kursdeltagarna.

Vårens kursprogram har publicerats på institutets webbplats och det tryckta programmet delas ut till hushållen mellan jul och nyår. Anmälan till vårens kurser börjar torsdagen den 7 januari kl. 18.00. Institutet rekommenderar i första hand elektronisk anmäla eller anmälan per telefon samt uppmanar att man undviker att uträtta ärenden personligen. Också de som använde Kaikukortet kan anmäla sig elektroniskt eller per telefon, och att Kaikukortet ska uppvisas vid kansliet före kursen börjar.

Den grundläggande kostundervisningen vid bildkonstskolan och ordkonstskolan fortsätter enligt normal tidtabell med de arrangemang som överenskommits.

Uppdaterad 13.1.2021 | Skicka respons | Skriv ut