Du är här

Mellersta Österbotten övergår till epidemins basnivå – begränsningar lättas

13.1.2021

Mellersta Österbottens regionala myndighetsarbetsgrupp för COVID-19 sammanträdde idag den 13 januari och beslöt att området övergår till coronaepidemins basnivå. Gällande rekommendationer förblir i huvudsak oförändrade eftersom läget på riksnivå fortfarande är allvarligt. Rekommendationerna lättas vad gäller simhallar och bibliotek. Rekommendationen att använda munskydd gäller inte elever i grundskolan.

Badcentret VesiVeijari öppnas med särskilda arrangemang 18 januari

  • Antalet personer som vistas samtidigt i omklädningsrum, duschutrymmen och bassängavdelningen begränsas. Badcentret ger närmare information till besökarna.
  • Ledda vattenmotionsgrupper startar senare. Information om när verksamheten startar ges skilt.

Bibliotekens läsesalar öppnas med beaktande av säkerhetsavstånd och hygienrekommendationer

  • Läsesalar och meröppna bibliotek öppnas torsdagen den 14 januari.

Rekommendationen att använda munskydd fortsätter för andra stadiets studerande

  • På epidemins basnivå gäller inte rekommendationen att använda munskydd grundskolor.
  • Munskydd har delats ut till den grundläggande utbildningens årskurser 6–9 i enlighet med den tidigare rekommendationen. På epidemins basnivå är det frivilligt för dem att använda munskydd. Skolornas personal använder fortfarande munskydd eller visir i enlighet med rekommendationerna.

Begränsningarna gällande sammankomster och andra rekommendationer förblir oförändrade och gäller t.o.m. 14 februari

  • Det rekommenderas att privata sammankomster på över tio personer inte ordnas i Soites område.
  • Regionförvaltningsverket AVI ger under slutet av veckan en uppdaterad föreskrift om deltagarantalet vid publika evenemang och allmänna sammankomster.
  • Staden beslutar nästa vecka om ordnandet av handledd hobbyverksamhet efter att AVI uppdaterat sina föreskrifter.
  • Rekommendationen att över 12-åringar använder munskydd gäller fortfarande alltid utanför hemmet i offentliga utrymmen.
  • Karleby stad vill påminna alla om användning av munskydd vid besök i stadens utrymmen och serviceställen. Rekommendationen gäller exempelvis vårdnadshavare som hämtar sina barn från en enhet inom småbarnspedagogik eller från skolan.


Uppdaterad 13.1.2021 | Skicka respons | Skriv ut