Du är här

Timo Lahtinen ny verkställande direktör för KOSEK Ab

4.1.2021

Timo Lahtinen, (56), eMBA har valts till ny verkställande direktör för Karlebynejdens utveckling AB KOSEK. Han tillträder tjänsten 11.1.2021. KOSEK:s styrelse poängterade i sina kriterier för valet av Lahtinen särskilt hans långa och mångsidiga erfarenhet i näringslivet och där han inhämtat en helhetssyn på främjande och stödjande av näringslivet. 

KOSEK:s styrelseordförande Vesa Pihlajamaa är nöjd över att styrelsen kunde välja den nya verkställande direktören bland flera utmärkta sökanden.

"Förutom erfarenhet och helhetssyn besitter Timo Lahtinen många andra viktiga färdigheter som behövs för att sköta verkställande direktörens uppgifter. Han uppskattar expertiskunnande och är analytisk, lätt tillgänglig och samarbetsvillig", konstaterar Pihlajamaa.

Till KOSEK:s uppgifter hör bl.a. att genom företagsrådgivning och utveckling av företagsnätverk stöda företagens väl och framgång, vilket sedan syns i bättre livskraft för regionen.

"Tack vare sin bakgrund kan Timo Lahtinen ytterligare förstärka KOSEK:s roll för företagen som en trovärdig och pålitlig samarbetspartner, som engagerar sig i företagen och känner till deras vardag", säger Pihlajamaa.

”Regionens företagaranda erbjuder många möjligheter”

Timo Lahtinen är född i Kuopio och han har bott och arbetat på flera orter runtom i Finland.  Banden med Karleby och mellersta Österbotten är starka.

"Från 2007 till 2017 var jag verkställande direktör för Autoliike Viescar Oy/Automaa och min hustru arbetar som tandläkare i Karleby. Regionens starka företagsamhet, företagaranda och människornas ihärdighet gör mitt jobb som KOSEK:s verkställande direktör oerhört intressant", säger Timo Lahtinen.

Hela sin karriär hittills har Lahtinen arbetat i företagslivet inom både export, import och minuthandel. Den längsta och mångsidigaste erfarenheten har han från bilhandelsbranschen. Timo Lahtinen övergår till sina nya uppgifter från Suvanto Trucks Ab, där han var verkställande direktör, och han har dessutom bland annat varit direktör på Autotalo Hartikainen OY och företagare i Oy Nexo Scandinavia Ltd.

Som VD för KOSEK vill Timo Lahtinen noga lyssna till företagens önskemål samt i hög utsträckning engagera företagen för gemensamma projekt. På agendan finns därför att öka KOSEK:s synlighet.

"KOSEK har en utmärkt och kunnig personal. Med gott samarbete kan vi hjälpa företagen i olika praktiska frågor, såsom finansieringsärenden och ägarbyten och naturligtvis göra det möjligt för nya företag att etablera sig", säger han.

Till Timo Lahtinens fritidssysselsättningar hör utförsåkning, vandring, snöskoter- och motorcykelkörning, samt fritidsstugan i Kajanaland. 

Uppdaterad 4.1.2021 | Skicka respons | Skriv ut