Du är här

Rekommendationen om användning av munskydd utvidgas att gälla grundskolans årskurs 6–9

12.1.2021

Soite har uppdaterat den regionala rekommendationen om användning av munskydd enligt THL:s ändrade rekommendation. Inom den grundläggande utbildningen gäller den utvidgade munskyddsrekommendationen elever i årskurs 6–9. Karleby stad delar ut engångsmunskydd till skolorna under innevarande vecka och skolorna sköter utdelningen till sina elever. Skolorna informerar vårdnadshavarna via Wilma. Hemmen ansvarar för anskaffningen av munskydd som används utanför skoltiden.

THL rekommenderar användning av munskydd i hela landet. I epidemins accelerations- och spridningsfas rekommenderas användningen av munskydd från och med årskurs 6 inom den grundläggande utbildningen samt i läroanstalter på andra stadiet och i högskolor.

Uppdaterad 12.1.2021 | Skicka respons | Skriv ut