Olet tässä

Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi jaetaan vähäiseen ja laajamittaiseen. Toiminnan laajuus määritellään kemikaalien vaarallisuuden ja määrän perusteella. Kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia valvoo pelastusviranomainen. Laajamittaista toimintaa valvova vastuuviranomainen on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Ilmoitus pelastusviranomaiselle kemikaalien ja nestekaasun vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista tulee tehdä oheisella lomakkeella.

Lomake postitetaan liitteineen osoitteella:

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
Kustaa Aadolfin katu 76
67200 Kokkola

Sivun alkuun

Päivitetty 31.8.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta